ARAMA
COSME Programı Çağrısı

İlgi: KOSGEB'nin 13.06.2018 Tarih ve 60014838-745.01.01-E.6870 Sayılı Yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda; Türkiye ve Avrupa arasında İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel'de imzalanmış olduğu, KOSGEB Başkanlığının COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirildiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, KOSGEB Başkanlığın tarafından Program konusunda fakındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütmekte çağrlıların duyurusu ve izlemesi yapılacağı bildirilmiştir.

COSME Programı kapsamında proje teklif çağrısı yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler aşağıdaki ekte sunulmuştur.

Üyelerimizin bilgilerine rica olunur.

Saygılarımızla,

Ek: Proje Teklif Çağrısı

İndirmek istediğiniz dosyanın ismine tıklayınız
Duyurular   [Tümü]

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri