ARAMA

 

ENERJİ TEŞVİKİ UYGULAMASI

-

Bilindiği üzere; Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisi giderlerinin bir kısmının geri ödenmesine dair hazırlanan “Çevre Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Tesvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” 01.10.2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

Bu yönetmeliğe göre; Bakanlık “Geri Ödeme Belgesi” alarak yükümlülüklerini yerine getiren kurum / kuruluş ve işletmelere 2010 yılında atıksu arıtma tesislerinde kullandıkları enerji giderlerinin %50’sinin geri ödemeleri yapılmaya başlanmış olup, ödemeler yıl sonuna kadar tamamlanacaktır.

 

 

Bu kapsamda; kurum, kuruluş ve işletmelerin 2011 yılına ait atıksu arıtma tesislerinde kullandıkları enerji giderlerinin bir kısmının geri ödenmesine ilişkin olarak;

 

 

 

 

 

 

Doğrudan alıcı ortama deşarj izin veya çevre izni olan, arıtma tesisine ait ayrı mühürlü bir elektrik sayacı ile elektrik aboneliği sözleşmesi bulunan ve Bakanlıktan “Geri Ödeme Belgesi” almamış olanların İVEDİLİKLE Bakanlıktan geri ödeme belgesini almaları ve bu belge ile birlikte 2012 Nisan ayı sonuna kadar Valiliklere başvuruda bulunmaları önemle duyurulur.

 

 

 

-Bakanlıktan “Geri Ödeme Belgesi” almış bulunan kurum, kuruluş ve işletmelerin ise 2011 yılı enerji teşvikini almaları için en geç 2012 Nisan ayına kadar Valiliğe başvuruda bulunması ve Çevresel Bilgi Sisteminde yer alan verilerinin güncelliğini sağlamaları konusunda üyelerimizi önemle uyarıyoruz…

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri