ARAMA
 

Ticaret Sicil Tescil İşlemleri

1- KURULUŞ (Noter tasdik tarihinden itibaren 1 ay içinde tescil yapılması zorunludur)

ŞAHIS

MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )

3 adet Fotoğraf

Nüfus Kayıt Örneği(Noter ya da Nüfus idaresinden alınmış olabilir)(1Asıl - 1 Fotokopisi)

Yerleşim Yeri Belgesi(1asıl - 1 Fotokopisi)

Vergi Levhası Fotokopisi

Esnaf Sicil Memurluğundan alınmış kaydı yoktur belgesi

Bilanço esasına tabi olduğunu gösterir muhasebeci dilekçesi ve ekinde defterlerin ön sayfa fotokopileri

ŞİRKET

MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )

Dilekçe(Ana sözleşmenin 1.6.7.maddeleri yazılacak)

Kurucu Ortaklara ait Onaylı Kimlik-Yerleşim Yeri Belgesi (1 Asıl - 1 Fotokopi)

Yetkililere ait 1 adet fotoğraf

NOT:  A.Ş.'lerde Banka bloke yazısı ve dekontu gelecektir.

NOT 2: Kuruluş işlemlerinde Odamız Ticaret Sicili Müdürlüğümüzden (Dahili:114 - 113 - 112) randevu alarak kuruluş işlemine gelinmelidir. 

2- ŞUBE AÇILIŞI (KURULUŞU) (Noter tasdik tarihinden itibaren 15 gün içinde)

ŞAHIS

MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )

Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)

3 adet Fotoğraf

Nüfus Kayıt Örneği(Noter ya da Nüfus idaresinden alınmış olabilir)(1Asıl - 1 Fotokopisi)

Yerleşim Yeri Belgesi(1asıl - 1 Fotokopisi)

Vergi Levhası Fotokopisi

*Şube açılışı sırasında şahısın bizzat gelmesi gerekmetedir.

ANONİM ŞİRKET

MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )

Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)

Noter Tasdikli ve Şube Açılışına dair yönetim kurulu kararı

Yetkililere ait Nüfus Kayıt Örneği(Noter ya da Nüfus idaresinden alınmış olabilir)(1Asıl - 1 Fotokopisi)

Yetkililere ait 2’şer adet fotoğraf

Vergi Levhası Fotokopisi

*Şube yetkilisi yada yetkililerinin Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda imza beyannamesi çıkartması için odaya gelmesi yada bulundukları ildeki odalardaki Ticaret Sicili Müdürlüklerinden imza beyannamesi çıkartırması gerekmetedir. Oda kaydı için ise yetkililer gelmeyecek ise yetkililer adına alınmış vekalatname gereklidir.

LİMİTED ŞİRKETİ

MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )

Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)

Noter Tasdikli ve Şube Açılışına dair genel kurul kararı

Yetkililere ait Nüfus Kayıt Örneği(Noter ya da Nüfus idaresinden alınmış olabilir)(1Asıl - 1 Fotokopisi)

Yetkililere ait 2’şer adet fotoğraf

Vergi Levhası Fotokopisi

*Şube yetkilisi yada yetkililerinin Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda imza beyannamesi çıkartması için odaya gelmesi yada bulundukları ildeki odalardaki Ticaret Sicili Müdürlüklerinden imza beyannamesi çıkartırması gerekmetedir. Oda kaydı için ise yetkililer gelmeyecek ise yetkililer adına alınmış vekalatname gereklidir.

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

ADRES DEĞİŞİLİĞİ (Noter tasdik tarihinden itibaren 15 gün içinde)

ŞAHIS

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)

ANONİM ŞİRKET

LİMİTED ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı, 2 Adet Fotokopi)
 • 1 Ad.Müdürler Kurulu kararı
 • Hazirun cetveli

KOOPERATİF

HİSSE DEVRİ (Noter tasdik tarihinden itibaren 15 gün içinde)

ŞAHIS: Şahıslarda hisse devri yok.

ANONİM ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Noter tasdikli hisse satış sözleşmeleri ( 1 Asıl 1 Fotokopi)
 • Yeni Ortaklara ait Onaylı Kimlik-Yerleşim Yeri Belgesi ( 1 Asıl 1 Fotokopi) [ eğer yeni ortak katılımı varsa]

LİMİTED ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Noter tasdikli hisse satış sözleşmeleri ( 1 Asıl 1 Fotokopi)
 • Yeni Ortaklara ait Onaylı Kimlik-Yerleşim Yeri Belgesi ( 1 Asıl 1 Fotokopi) [ eğer yeni ortak katılımı varsa]
 •  

      NOT : Anonim ve limited şirketlerde ;  Ortak sayısı  1 e düşerse 1 hafta içinde tescili zorunludur

ANA SÖZLEŞMEDE MADDE DEĞİŞİKLİĞİ (AMAÇ, KONU, UNVAN V.B.) (Noter tasdik tarihinden itibaren 15 gün içinde)

 •  

ANONİM ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Tadil tasarısı

LİMİTED ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Tadil tasarısı

KOOPERATİF

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Tadil tasarısı

NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ (Noter tasdik tarihinden itibaren 15 gün içinde)

ANONİM ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Yeni Anasözleşme Metni
 • Mahkeme Kararı
 • Bilir Kişi Raporu

LİMİTED ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Yeni Anasözleşme Metni
 • Mahkeme Kararı
 • Bilir Kişi Raporu

SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ (Noter tasdik tarihinden itibaren 1 Ay  içinde)

2 adet dilekçe(ticaret sanayi odası başk.ticaret sicil müd.)

MERSİS ÖN ONAY ALMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU

ANONİM ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Sermaye artırımına iştirak eden pay sahiplerini gösterir liste
 • Eski sermayenin ödendiğini gösterir Mali müşavir raporu
 • Mali müşavire ait faaliyet raporu

LİMİTED  ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Eski sermayenin ödendiğini gösterir Mali müşavir raporu
 • Mali müşavire ait faaliyet raporu
 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli

TASFİYE  (Noter tasdik tarihinden itibaren 15 gün içinde)

ANONİM ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli

LİMİTED ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli

KOOPERATİF

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli

TERKİN (KAYIT SİLİNME) (Noter tasdik tarihinden itibaren 15 gün içinde)

ANONİM ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Kapanış Bilançosu (Sıfır Bilanço) (2 Adet – Mali Müşavir onaylı)

LİMİTED ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Kapanış Bilançosu (Sıfır Bilanço)(2 Adet – Mali Müşavir onaylı)

KOOPERATİF

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Kapanış Bilançosu (Sıfır Bilanço) (2 Adet – Mali Müşavir onaylı)

YETKİ ATAMA (Noter tasdik tarihinden itibaren 15 gün içinde)

ANONİM ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • (Ortak Değilse) Yetkiliye ait Onaylı Kimlik-Yerleşim Yeri Belgesi ( 1 Asıl 1 Fotokopi)

LİMİTED ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • (Ortak Değilse) Yetkiliye ait Onaylı Kimlik-Yerleşim Yeri Belgesi ( 1 Asıl 1 Fotokopi)

KOOPERATİF

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Hazirun Cetveli

DİLEKÇE VE KARAR ÖRNEKLERİ

Dilekçe Örneği

Genel Kurul Top.Tutanağı Merkez Nakli Örneği 

Genel Kurul Top.Tutanağı Sermaye Arttırımı

Genel Kurul Şube Açılışı

İndirmek istediğiniz dosyanın ismine tıklayınız

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri