ARAMA

 

KSO Şehabettin Bilgisu Çevre Ödülleri

Rekabet edebilmek ancak kendimizi geliştirmekle mümkün olacaktır. Hızla artan dünya nüfusu ve buna paralel olarak artan beşeri ihtiyaçlar karşısında, bilinçsizce tüketilen doğal kaynaklar geleceğin karanlık resmini gözler önüne sermektedir. Dünya sıcaklığı yükselmekte, su rezervleri azalmaktadır. Bunun sonucu olarak yakın bir gelecekte muhtemelen ciddi anlamda bir kuraklaşma ve çölleşme endişesi bizleri ciddi çözümler üretmeye mecbur kılmaktadır. Yarını düşünmeden yapılan her hata, yaşamın maliyetini bir kat daha arttırmakta ve sürdürülebilir kalkınma ve refah hedeflerine ulaşmayı tehdit etmektedir.

Günümüz sanayicileri doğanın korunması, kullanılabilirliğin sürekli olması için “çevre stratejileri” geliştirmektedirler. Çünkü biliyorlar ki, artık kaynaklara sahip olmak tek başına yeterli değil. Günümüzde rekabet gücünü yaratan asıl önemli etken, kaynakları üretken biçimde kullanabilmek, “üretirken yok etmemek”tir.

Kocaeli Sanayi Odası, bu bilinçle hareket eden sanayicilerimizin teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi amacını gütmektedir. Bu ilerlemenin, gelişmenin bir ifadesidir. Önceleri ceza ile sanayi kuruluşlarını disipline etme uğraşları günümüzde ödüllendirerek teşvik etme noktasındadır. Türkiye’de ilk kez Kocaeli Sanayi Odası tarafından, 1995 yılından itibaren çevrenin korunmasına ve gelişimine katkıda bulunmak, çevresel açıdan sürekli gelişimi teşvik etmek, değişen çevre kavramlarına uyumu cesaretlendirmek, ölçülebilir çevre yatırımlarının yanı sıra çevreye ve topluma katkıları olan kuruluşların desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 1995 ve 1996 yıllarında 4 dalda -Yeşil Baca, Atık Su Arıtma Tesisi, Çevreci Ürün ve Çevreci Proje- verilen Çevre Ödülleri, 1997 yılından itibaren tek dalda verilmeye başlanmış ve ‘Çevreci Başkan’ olarak bilinen ve Şahabettin Bilgisu nun adı verilmiştir.

Çevre Ödülleri organizasyonu, 1998 yılından itibaren civar iller ve 1999 yılından bu yana da Marmara Bölgesinde yer alan (İstanbul hariç) Sakarya, Bilecik, Yalova ve Bursa’yı da kapsayan Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının faaliyet gösterdiği bir bölgede düzenlenen Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri çevre bilincinin gelişmesine ve yaygınlaştırılmasında önemli rol oynamaktadır.

2010 yılından itibaren iki kategoride ödül verilmektir.
- Yatırım Ödülleri: KOBİ ve Büyük İşletme kategorisinde Sanayi Kuruluşları
- Yönetim Ödülleri: Belediyeler, Bankalar, Kamu Kurumları/Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri
Başvurabilirler.

 

 

 

Ödülün Başvuran Ve Kazanan Kuruluşlara Sağlayacağı Faydalar
Avrupa Birliği’nde çevre konusunda karşılaşılan taleplerin değişiyor olması çevresel bir işletme yaklaşımı izlemeyi zorunlu hale getirmektedir.

Müşteriler, yalnızca kısa vadeli ve kar amacına dayalı politikaları kabul etmemekte; şirketlerin çevresel, toplumsal ve etik değerlerini de dikkate alan işletme vizyonları beklemektedir. Kurumsal itibarı yüksek şirketlerin müşteriler üzerinde bağlılık etkisi bulunmaktadır. Çalışanların işletmeyi çalışmak için uygun bir yer olarak görmesi ve diğer tüm sosyal paydaşlar ile olan olumlu ilişkileri şirketin mali performansına doğrudan etki eden unsurlar haline gelmiştir.

Bugünün iş dünyasında, kurumsal itibar ve ticari başarı elde etmek isteyen şirketler için hayati önem taşımaktadır.

Organizasyona başvuran firmalar, “Çevre Yönetim Süreçleri”ne ilişkin verileri derleme ve gözden geçirme imkanı bulurlar. Başvuran kuruluşlar için ciddi bir denetim olurken, olumsuz sonuçlansa dahi kuruluş, çevresel faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve zayıf oldukları noktaların tarafsız bir gözle değerlendirilmesi, iyileştirme ve geliştirmesi imkanına sahip olurlar. Çevre Ödülüne başvuru, eğitim ve iletişim aracı olarak etkin bir görev üstlenir, çalışanların çevre bilinç düzeyi arttırılarak, işletmelerini daha çok sahiplenmeleri sağlanır. Bu bağlamda sanayi kuruluşları çalışanları ile birlikte motive edilerek çevreye olan olumsuz etkiler azaltılmaya teşvik edilir ve çevre bilinci yaygınlaşır. Ödül alan kuruluş “Çevreye Dost Sanayi Kuruluşu” olduğu belgelenerek ve kamuoyunda duyurulur. Böylece kuruluşların kamuoyunda çevre konusundaki imajı, dolayısıyla pazar payı artar. Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülü, bir prestij sembolüdür.

Ödül logosu, Çevre Ödülü alan kuruluş tarafından kurumsal iletişim çalışmalarının her aşamasında ücretsiz kullanım hakkını elde ederler. (Logo kullanım süresi ödül alan firma ile yapılacak olan logo kullanım hakkı sözleşmesi ile tanımlanır.)

 

 

 

 

Çevre Ödül Kurulu

Kurul, Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan 1, TOBB’ den 1, TSE’den 1, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden 1, Kocaeli Sanayi Odası’ndan 3, TÜBİTAK MAM’ dan 1, Marmara Üniversitesi’nden 1, Kocaeli Üniversitesi’nden 1, Uludağ Üniversitesi’nden 1, Sakarya Üniversitesi’nden 1, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden 1, Kalder’den 1, TEMA’dan 1 ve Doğal Hayatı Koruma Derneğinden 1 kişi temsilci olmak üzere toplam 16 kişiden oluşur. Temsilciler, kuruluş tarafından belirlenir. Herhangi bir nedenle Organizasyon Kurulu’nda yer almayacak temsilcinin yerine yine kuruluş tarafından yeni temsilci belirlenir. KSO Yönetim Kurulu Başkanı bu kurulun tabi üyesi olup, aynı zamanda bu kurulun başkanıdır.

Ödüller

Sürdürülebilir kalkınma süreci içerisinde 2010 yılından itibaren iki kategoride ödül verilmektir.
• Yatırım Ödülleri: KOBİ ve Büyük İşletme kategorisinde Sanayi Kuruluşları
• Yönetim Ödülleri: Belediyeler, Bankalar, Kamu Kurumları/Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri
Başvurabilirler.

Ayrıca Çevre ve Teşvik Ödülü alan firmalara İZAYDAŞ Tehlikeli ve Klinik Atık Yakma Tesisine gönderilen tehlikeli atıklar için belirli bir indirim sağlanacaktır.

Başvuru Koşulları
Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Organizasyonunda;
Yatırım Ödülüne Sanayi İşletmeleri (KOBİ ve Büyük İşletmeler),
Yönetim Ödülüne ise Belediyeler, Bankalar, Kamu Kurumları ve kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri başvurabilirler.

Çevre Ödülüne başvurular için duyuru, her yıl Kocaeli Sanayi Odası tarafından belirlenen tarihte düzenlenen bir basın toplantısı ile yapılır. Çevre Ödülüne başvurmak isteyen katılımcılar, Başvuru Formunu ve eklerini biri asıl olmak üzere 5 adet hazırlayarak Kocaeli Sanayi Odası Çevre Danışmanı’na teslim eder.

Başvuruda bulunan sanayi tesislerinde son üç yıl içerisinde Çevre Ödülünü kazanmamış olma şartı aranır. Dolayısıyla Çevre Ödülünü alan katılımcı, ödül aldığı yılı takip eden 3 yıl bu ödül için başvuruda bulunamaz. Ancak Teşvik Ödülü alan katılımcı sonraki yıllarda Çevre Ödülüne başvuruda bulunabilir.Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

Büyük İşletmeler için
başvuru formu

KOBİler için başvuru formu

Belediyeler, Bankalar, Kamu Kurumları/Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri için başvuru formu

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri