ARAMA

 

Müteahhitlerin Belge Alma Zorunluluğu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca; 16 Aralık 2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik" gereği inşaat ve tesisat işlerinde yapım taahhüdü üstlenen müteahhitlerin 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren Yetki Belgesi Numarası almaları zorunluluğu getirilmiştir.

Bu düzenlemeler ile yapı ruhsatına tâbi inşaat yapan yapı müteahhitlerinin kayıtları tutularak denetlenmesi amaçlanmakta; yapı müteahhitliğinin, yeterliliği hâiz olanların yapabileceği bir sektör hâline getirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda (YAMBİS) Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi oluşturulmuştur. YAMBİS ile yapı ruhsatına tabi inşaat yapan inşaat ve tesisat müteahhitler kayıt altına alınacak ve ilgili İdarece 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42 inci maddesine aykırı faaliyet tespit edilmesi durumunda, Yetki Belgesi Numarası iptal edilecektir. Yine 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren Yetki Belgesi olmayan veya yönetmelikçe belirlenen cezai nedenlerden dolayı Yetki Belgesi Numarası iptal edilenler, ülkemizin hiçbir yerinde ruhsatlı bir yapının müteahhitliğini üstlenemeyecektir.

Yetki Belgesi Numarası’nın, ilgili İdarelerce düzenlenen yapı ruhsatı standart formunun 40'ıncı bölümü ile yapı kullanma izin belgesi standart formunun 44' üncü bölümünde yer alan "yapı müteahhidi yetki belge numarası" hanesine kaydedilmesi zorunludur.

Uygulamada aksaklığa ve yığılmalara engel olmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kayıtlarına ulaşılabilen yaklaşık 120.000 müteahhide "Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası" oluşturulmuştur. Gerçek kişiler T.C. kimlik numaraları, tüzel kişiler vergi numaraları ile http://yambis.cevresehircilik.gov.tr adresinden "Vatandaş Girişi" linkinden yetki belgesi numaraları olup, olmadığını sorgulayabilmektedir. Yetki belgesi numarası olmayan gerçek kişilerin oda kayıt belgeleri, tüzel kişilerin ise oda kayıt belgeleri ile birlikte kuruluş ve yönetim organlarını gösterir ticaret sicil gazeteleri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca; http://yambis.cevresehircilik.gov.tr adresinde yer alan "Vatandaş Girişi" linkinden elektronik ortamda başvuru yapıp, istenilen belgeler ile birlikte bu alanda dolduracakları başvuru formu çıktısını imzalayarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine ulaştırmalar yeterli olacaktır. Sistemin kullanımına ilişkin detaylara eğitim ve yardım menülerinden ulaşılabilmektedir.

Vatandaşlar ise; aynı sistem üzerinden vatandaş girişi yaparak yetki belgesi iptal edilen müteahhitlerin listesini görebildiği gibi, iş yaptırmayı düşündüğü müteahhidin T.C. Kimlik Numarası, Vergi Numarası ve Yetki Belgesi Numarasından biriyle o müteahhidin durumunu sorgulayabileceklerdir.

Yapı Ruhsatı düzenlemeye yetkili idareler, kedilerine yapı ruhsatı almak üzere başvuran geçici veya gerçek kişi yapı müteahhitlerini T.C. Kimlik Numaralarıyla, tüzel kişi yapı müteahhitlerini vergi numaralarıyla, ortaklıklarda da ortaklığa ait vergi numaralarıyla yetki belgesi numarasını bakanlığımız Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) veri tabanından sorgulayarak, sorgulanan yetki belgesi numarasının aktif olması halinde yapı ruhsatın ilgili hanesine aktaracak ve ruhsat düzenlenmesini sağlayacaktır.

İnşaat ve tesisat işlerinde yapım taahhüdü üstlenen müteahhit üyelerimizin YAMBİS sistemi üzerinden “Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası” olup olmadığı hususunda gerekli tetkikleri yapmaları, eğer yetki belgesi numaraları yoksa gerekli belgeleri tamamlayarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurmaları önemle duyurulur.

 

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri