ARAMA

 

Süre Uzatım İşlemleri Hakkında

İlgi: T.O.B.B.'nin 24.01.2019 Tarih ve 34221550-045.99-884 Sayılı Yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelen yazıda 09.01.2019 tarihli ve 30650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunuşuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi uyarınca 2019 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedellerini içeren 17.01.2019 tarih ve 36612508 – 482.01.02-E.132625 sayılı yazı ektedir.

Üyelerimizin bilgilerine rica olunur.

Saygılarımızla,

Ek: Bakanlık Yazısı

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri