ARAMA

 

Suriye/ Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 52

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan yazıda,

08.O3.2012 tarih ve VUK-52/2012-2/Mücbir sebep-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; Suriye’de meydana gelen olaylardan etkilenen mükelleflerin bu keyfiyeti tevsik etmeleri şartıyla Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında açıklamalara yer verildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, açıklamada, Suriye’de meydana gelen olayların mücbir bir sebep olarak değerlendirilmesinin ve bu olaylardan etkilenen mükelleflerin durumunun Vergi Usul Kanununun 13.maddesi uyarınca mücbir bir sebep hali olarak kabul edilmesinin mümkün olduğu, bahsi gecen olaylardan etkilenen mükelleflerin durumlarını ispat veya tevsik eden bilgi ve vesikalarla etkilendikleri süreyi de belirtmek suretiyle gelir/kurumlar vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri gerektiği belirtilmektedir.

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri