ARAMA

 

UETDS ve Sayısal Takograf Sistemleri Bilgilendirme Toplantıları

İlgi: T.O.B.B.'nin 30.04.2019 Tarih ve 34221550-259-4669 Sayılı Yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 15.01.2019 tarihli ve 4097 sayılı yazısına atfen; Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde adlarına C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1, R2, M1, M2, P1, P2, T1 ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, faaliyetlerine ilişkin bilgileri Bakanlıkça oluşturulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), elektronik olarak bilgi göndermeleri/iletmeleri konusunda zorunluluklar bulunduğu, anılan zorunluluğun 31.12.2019 tarihinden itibaren başlayacağı,

Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren üçer aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi ayda bir defa Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermelerinin zorunlu bulunduğu, söz konusu zorunluluğun, 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayacağı bildirilmiştir.

Söz konusu yükümlülüklerle ilgili olarak; anılan yetki belgesine sahip firmaların herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını teminen, Birliğimiz koordinasyonunda ve Odalarımız ev sahipliğinde bölgesel seminerler düzenlenmektedir.

Anılan talep üzerine hazırlanan çalışma seminerleri çerçevesinde, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, 10.05.2019 tarihinde saat 09:45 – 14:00 saatleri arasında bir bölgesel seminer düzenlenmesi planlanmış olup, söz konusu seminere Odamız üyesi ilgili firmaların katılıma davet edilmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine rica olunur.

Saygılarımızla,

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri