ARAMA

 

Ulusal Meslek Standartları Hakkında

İlgi: T.O.B.B.'nin 29.01.2019 Tarih ve 34221550-101.01.02-1078 Sayılı Yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun yazısına atfen, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonunda İnşaat sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında “Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (seviye 4)” mesleğinde ulusal meslek standardı (UMS) ve ulusal yeterlilik (UY) hazırlanmıştır. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunun 21/3 maddesi uyarınca yürürlükte olan meslek standartlarının en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu UMS ve UY’e http://www.myk.gov.tr/guncelleme adresinden ulaşılabilmekte olup, güncelleme çalışmalarına ilişkin Birliğimiz görüşleri talep edilmiştir.

Konu ile ilgili bilgi edinme ve bahse konu UMS ve UY’nin incelenerek, varsa güncelleme çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili görüş ve değerlendirmelerinizin, Mesleki Yeterlilik Kurumu’na iletilmek üzere, en geç 19 Şubat 2019 tarihine kadar info@bolutso.org.tr mail adresine gönderilmesini rica ederim.

Üyelerimizin bilgilerine rica olunur.

Saygılarımızla,

BAŞKAN

ÜYELERİMİZ

İdari Yapı

HİZMETLER

BİLGİ MERKEZİ

BOLU

Hizmet Birimleri