0 374 215 16 92 - 0 374 215 16 93 HABERLERDUYURULAR
TR

Ünvan/İştigal konusu veya ilgili kelimeyi yazınız

Üye aramasını bir meslek grubu içinde yapabilirsiniz
Kurumsal

Özel Kalem / Basın

BURAK YETKİN

1982 yılında Bolu’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Bolu’da tamamladı. 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimine başladı ve lisans eğitimini 10 Ekim 2003’te tamamladı. Odamızın açtığı yazılı sınavı kazanarak 1 Haziran 2005’te Odamız Yönetim Kurulu kararıyla Etüt-Araştırma (Sanayi) biriminde göreve başladı.. 

2009 yılından bu yana Odamız özel kalem, basın ve halkla ilişkiler birimlerinin yanı sıra Oda kalite yönetim sistemleri, TOBB akreditasyon sistemi, Oda eğitim süreçleri, Oda projeleri ve Oda yayınlarının yönetiminden de sorumludur. MARKA, ABİGEM ve KOSGEB gibi destek kuruluşlarının Oda bünyesindeki temas noktası görevini sürdürmekte olup, ayrıca 2009 yılında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Bolu il temsilciliği görevine getirilmiştir. 2016 yılından itibaren Bolu Ticaret ve Sanayi Odası İnsan Kaynakları birim sorumlusu görevini de üstlenmiştir. Odamız tarafından MARKA destekli olarak hazırlanan “Bolu Genel ve Sektörel Tanıtım Filmleri”,” Bolu Ticaret ve Sanayi Odası 2012-2015 Stratejik Planı”, "Bolu Ticaret ve Sanayi Odası 2016-2019 Stratejik Planı”, "Bolu İline Geçici Depolama Tesisi Kurulumu Fizibilite Raporu Çalışması", "Bolu'nun Üretici KOBİ'leri Dışa Açılıyor", "Rekabetçi Bolu'nun Yeni Yıldızı: TRuck Campus Analiz ve Fizibilite Çalışması" gibi projelerin yazımı ve yürütülmesi süreçlerine  aktif katkılar sağlamıştır. 

İleri düzeyde İngilizce bilmekte; fotoğrafçılık, kaligrafi ve blog yazarlığı gibi hobileri bulunmaktadır.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

* Yönetim Kurulu Başkanı’nın ve Oda Yönetim Kurulu’nun günlük çalışma programını düzenlemek ve program doğrultusunda faaliyetlerin uygulamasını koordine etmek,

* Yönetim Kurulu Başkanının ve temsilin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu üyesi, Meclis Başkanı, Meclis Üyesi ve Genel Sekreterin resmi ve özel yazışmalarını yürütmek; yapılacak konuşma, sunum, rapor, demeç vb. metinlerini hazırlamak ve dokümante etmek,

* Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun görüşme, ziyaret ve kabullerine ilişkin protokol hizmetlerini koordine etmek,

* Odanın ve Yönetim Kurulu Başkanının yazılı ve görsel basın-yayın kuruluşları ile ilişkilerini yürütmek, Oda veya Yönetim Kurulu Başkanı ile ilgili haber, faaliyet, duyurul, basın açıklaması vb. metin ve görsellerini hazırlayarak Oda web sitesine ve basın kuruluşlarına iletilmesini ve yayınlanan haberlerin arşivlenmesini sağlamak,

* Oda Yönetim Kurulu aylık ve yıllık faaliyet raporlarını dokümante etmek,

* Oda etkinliklerinin veya duyurularının üyelere ve paydaşlara iletimi ile ilgili olarak Oda SMS ve mail bilgilendirme sistemini kullanmak,

* Oda Meclis karar tutanağını hazırlayarak Genel Sekreterliğe sunmak,

* Oda Yönetim Kurulu Başkanı veya gerekmesi halinde Yönetim Kurulu üyeleri tarafından talep edilecek ya da Oda çalışmalarında kullanılacak yerel, ulusal veya uluslararası iktisadi veri ve istatistikleri güncel olarak izlemek, derlemek, birleştirmek, analiz etmek ve raporlamak; ihtiyaç halinde sunum haline getirmek,

* Odanın basılı ve görsel yayınlarının içeriğini hazırlamak veya teknik destek alınıyorsa hazırlık çalışmalarına katkıda bulunmak,

* TOBB Oda Akreditasyon sisteminin işletilmesi, hizmet birimleri ve üst yönetimle koordineli olarak yönetilmesi yanı sıra gerekli dokümantasyon ve dosyalama çalışmalarını yapmak,

* ISO 9001 uygulamaları kapsamında Yönetim Temsilciliği görevini yürütmek,

* ISO 9001 uygulamaları kapsamında iç denetçilik görevini yürütmek,

* Oda bünyesinde faaliyet gösteren İl Genç Girişimciler Kurulu’nun toplantılarına katılmak ve sekretarya hizmetlerini yürütmek,

* MARKA, KOSGEB VE TSE gibi destek kuruluşları tarafından sağlanan destekler ve yararlanma usul ve esasları bağlamında üyelere danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri sağlamak,

*  Odanın düzenlediği veya paydaşı olarak Yönetim Kurulu Başkanı ya da Yönetim Kurulu Üyesi, Meclis üyesi, Genel Sekreter gibi temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde fotoğraf çekimi, ses kaydı alınması vb. işlemlerini yerine getirmek,

* Odanın katılım göstereceği veya üyelerinin katılımıyla düzenleyeceği yurt içi ve yurtdışı fuarlara ilişkin gerekli prosedür çalışmalarını, duyuruları ve taraflarla olan yazışmaları yapmak; Yönetim Kurulu Başkanı tarafından uygun bulunması halinde bütün fuar etkinliklerine görevli olarak iştirak etmek,

* Oda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan eğitim, seminer, bilgilendirme toplantısı vb. etkinliklerin uygun bulunan tarihe organizasyonunu hazırlamak, etkinliklerin katılım listelerini oluşturmak, eğitim-seminer sonrası katılım belgelerini hazırlamak ve basılarak ilgililere dağıtılmasını sağlamak,

* Odanın Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği MFİB, KOSGEB, TSE vb. kurum ve kuruluşlara sunacağı projelerin hazırlanması ve yürütülmesi,

* Odanın halkla ilişkiler uygulamalarını yürütmek; paydaş ve üçüncü kişilerden Yönetim Kurulu Başkanı’na gelen talepleri Yönetim Kurulu Başkanı’nın talimatları çerçevesinde cevaplamak,

* Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin ismine gelen davetiye, yazı vb. dokümanları kabul ederek bunlarla ilgili işlemleri yürütmek,

* Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilen faaliyetlerin kayıt ve raporlama işlemlerini yerine getirmek,

* Odanın ortağı olduğu Doğu Marmara ABİGEM A.Ş.’nin İlimizdeki veya bölgedeki faaliyetlerinde Oda temas ve hizmet noktası görevini yürütmek,

* Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter tarafından görev ve konusuyla ilgili verilecek diğer işler.

YETERLİK VE NİTELİKLER

Bu göreve atanacak personelde aranan nitelik ve yeterlikler, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve Oda ve Borsalar Personel Yönetmeliği’nde ve Oda İç Yönergesi’nde düzenlenmiştir.

İşe alım, Oda tarafından yapılacak yazılı sınavda başarı gösteren adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak üzere, alınacak kişi sayısının 2 veya 4 katı adayın çağrılarak sözlü sınav uygulanmasının ardından, burada da başarı kaydeden adaylar arasından, kişisel yeterlikler, özellikler, beceri ve nitelikler de dikkate alınarak yapılır. Kurumda çalışacak kişilerde; bölge ve dış dünya ile iletişime açık ve kendine güvenen, başarılı olma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, farkındalık ve fark yaratma düzeyi yüksek, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, yaratıcı, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip olmak, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilme ve insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü olmak, tercihen yabancı dil bilgisine sahip olmak gibi özellikler aranır.

İLETİŞİM

Telefon: 0 374 215 16 92  -  0 374 215 16 93
Dahili: 110
Faks: 0 374 215 16 80
E-Posta: basin@bolutso.org.tr
Adres: Borazanlar Mh. D100 Karayolu Cd. No:42 - BOLU
  

HANDE CANPOLAT

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

* Yönetim Kurulu Başkanı’nın ve Oda Yönetim Kurulu’nun günlük çalışma programını düzenlemek ve program doğrultusunda faaliyetlerin uygulamasını koordine etmek,

* Yönetim Kurulu Başkanının ve temsilin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu üyesi, Meclis Başkanı, Meclis Üyesi ve Genel Sekreterin resmi ve özel yazışmalarını yürütmek; yapılacak konuşma, sunum, rapor, demeç vb. metinlerini hazırlamak ve dokümante etmek,

* Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun görüşme, ziyaret ve kabullerine ilişkin protokol hizmetlerini koordine etmek,

* Odanın ve Yönetim Kurulu Başkanının yazılı ve görsel basın-yayın kuruluşları ile ilişkilerini yürütmek, Oda veya Yönetim Kurulu Başkanı ile ilgili haber, faaliyet, duyurul, basın açıklaması vb. metin ve görsellerini hazırlayarak Oda web sitesine ve basın kuruluşlarına iletilmesini ve yayınlanan haberlerin arşivlenmesini sağlamak,

* Oda Yönetim Kurulu aylık ve yıllık faaliyet raporlarını dokümante etmek,

* Oda etkinliklerinin veya duyurularının üyelere ve paydaşlara iletimi ile ilgili olarak Oda SMS ve mail bilgilendirme sistemini kullanmak,

* Oda Meclis karar tutanağını hazırlayarak Genel Sekreterliğe sunmak,

* Oda Yönetim Kurulu Başkanı veya gerekmesi halinde Yönetim Kurulu üyeleri tarafından talep edilecek ya da Oda çalışmalarında kullanılacak yerel, ulusal veya uluslararası iktisadi veri ve istatistikleri güncel olarak izlemek, derlemek, birleştirmek, analiz etmek ve raporlamak; ihtiyaç halinde sunum haline getirmek,

* Odanın basılı ve görsel yayınlarının içeriğini hazırlamak veya teknik destek alınıyorsa hazırlık çalışmalarına katkıda bulunmak,

* TOBB Oda Akreditasyon sisteminin işletilmesi, hizmet birimleri ve üst yönetimle koordineli olarak yönetilmesi yanı sıra gerekli dokümantasyon ve dosyalama çalışmalarını yapmak,

* ISO 9001 uygulamaları kapsamında Yönetim Temsilciliği görevini yürütmek,

* ISO 9001 uygulamaları kapsamında iç denetçilik görevini yürütmek,

* Oda bünyesinde faaliyet gösteren İl Genç Girişimciler Kurulu’nun toplantılarına katılmak ve sekretarya hizmetlerini yürütmek,

* Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Oda temsilciliği görevini yürütmek, DEİK’ten gelen etkinlik duyurularının üyelere ve ilgili kuruluşlara eş zamanlı olarak duyurulmasını sağlamak, ihtiyaç olması halinde firmaların DEİK ile bağlantılarını sağlamak,

* MARKA, KOSGEB VE TSE gibi destek kuruluşları tarafından sağlanan destekler ve yararlanma usul ve esasları bağlamında üyelere danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri sağlamak,

*  Odanın düzenlediği veya paydaşı olarak Yönetim Kurulu Başkanı ya da Yönetim Kurulu Üyesi, Meclis üyesi, Genel Sekreter gibi temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde fotoğraf çekimi, ses kaydı alınması vb. işlemlerini yerine getirmek,

* Odanın katılım göstereceği veya üyelerinin katılımıyla düzenleyeceği yurt içi ve yurtdışı fuarlara ilişkin gerekli prosedür çalışmalarını, duyuruları ve taraflarla olan yazışmaları yapmak; Yönetim Kurulu Başkanı tarafından uygun bulunması halinde bütün fuar etkinliklerine görevli olarak iştirak etmek,

* Oda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan eğitim, seminer, bilgilendirme toplantısı vb. etkinliklerin uygun bulunan tarihe organizasyonunu hazırlamak, etkinliklerin katılım listelerini oluşturmak, eğitim-seminer sonrası katılım belgelerini hazırlamak ve basılarak ilgililere dağıtılmasını sağlamak,

* Odanın Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği MFİB, KOSGEB, TSE vb. kurum ve kuruluşlara sunacağı projelerin hazırlanması ve yürütülmesi,

* Odanın halkla ilişkiler uygulamalarını yürütmek; paydaş ve üçüncü kişilerden Yönetim Kurulu Başkanı’na gelen talepleri Yönetim Kurulu Başkanı’nın talimatları çerçevesinde cevaplamak,

* Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin ismine gelen davetiye, yazı vb. dokümanları kabul ederek bunlarla ilgili işlemleri yürütmek,

* Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilen faaliyetlerin kayıt ve raporlama işlemlerini yerine getirmek,

* Odanın ortağı olduğu Doğu Marmara ABİGEM A.Ş.’nin İlimizdeki veya bölgedeki faaliyetlerinde Oda temas ve hizmet noktası görevini yürütmek,

* Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter tarafından görev ve konusuyla ilgili verilecek diğer işler.

YETERLİK VE NİTELİKLER

Bu göreve atanacak personelde aranan nitelik ve yeterlikler, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve Oda ve Borsalar Personel Yönetmeliği’nde ve Oda İç Yönergesi’nde düzenlenmiştir.

İşe alım, Oda tarafından yapılacak yazılı sınavda başarı gösteren adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak üzere, alınacak kişi sayısının 2 veya 4 katı adayın çağrılarak sözlü sınav uygulanmasının ardından, burada da başarı kaydeden adaylar arasından, kişisel yeterlikler, özellikler, beceri ve nitelikler de dikkate alınarak yapılır. Kurumda çalışacak kişilerde; bölge ve dış dünya ile iletişime açık ve kendine güvenen, başarılı olma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, farkındalık ve fark yaratma düzeyi yüksek, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, yaratıcı, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip olmak, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilme ve insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü olmak, tercihen yabancı dil bilgisine sahip olmak gibi özellikler aranır.

İLETİŞİM

Telefon: 0 374 215 16 92  -  0 374 215 16 93
Dahili: 119
Faks: 0 374 215 16 80
E-Posta: hande.canpolat@bolutso.org.tr
Adres: Borazanlar Mh. D100 Karayolu Cd. No:42 - BOLU
Bolu TSO