0 374 215 16 92 - 0 374 215 16 93 HABERLERDUYURULAR
TR

Ünvan/İştigal konusu veya ilgili kelimeyi yazınız

Üye aramasını bir meslek grubu içinde yapabilirsiniz
Kurumsal

Tarihçe

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası 655 sayılı Kanunla 1926 Yılı Ekim ayında eşrafın teşvik ve gayretiyle kurulmuştur.

O tarihlerde Bolu’da Oda kurulmasını gerektiren ekonomik şartlar önemli bir seviyede bulunmamakla beraber zengin orman varlığını ve yeraltı servetlerini düzenli bir biçimde değerlendirmek ve bunların ticaret ve imalatını denetlemek amacı yanında, ileride bölge ekonomisine büyük ölçüde katkıda bulunacak olan Odaların yurdun her yerinde kurulmaya başlaması Bolu’da Oda açılmasına neden olmuştur.

Oda 1943 yılında kabul edilen 4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu gereğince 1926 yılında intibakını tamamlamış ve Bolu Ticaret ve Esnaf Odası olarak 1952 yılına kadar faaliyetini sürdürmüştür.

1952 Yılında çeşitli nedenler yüzünden Oda faaliyeti tatil edilmiş ve büyük bir talihsizlik eseri olarak kuruluşundan beri tutulmakta olan kayıtlar zayi edilmiştir.

1959 Yılında, 5590 sayılı kanuna göre 268 Tüccar ve Sanayicinin yazılı istekleri üzerine Ticaret Bakanlığı’nın 27.06.1959 tarih ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü Odalar-Borsalar şubesinin 10076 sayılı onay yazıları ile yeniden açılmasına izin verilmiştir.

O tarihte Bolu Valisi bulunan Sayın Hakkı ÜLKEN tarafından meslek gruplandırma kuruluna; Belediye Başkanı Sayın Necip VARLIK, keresteci Sabahattin ERATALAR; keresteci Alaattin ERATALAR, tornacı Nazif MUTLUER, manifaturacı Sabri ERATALAR, keresteci Kemal MENGENLİ, eczacı Turgut ÇULHA, keresteci Nasır GENÇGİL (Yümnüoğlu), keresteci Hikmet KESİM ve keresteci Sefer TEMEL seçilmiş ve bunların tefrik ettikleri 5 meslek grubuyla seçimlere gidilmiştir. Bu seçimi de yine Vali Sayın Hakkı ÜLKEN tarafından tayin olan Belediye Başkanı Necip VARLIK’ın başkanlığında Sabahattin ERATALAR, İsmail BAŞBOYACI, Nazif MUTLUER ve Ziya EMEN’den müteşekkil seçim kurulu yönetmiştir.

25.07.1959 Tarihinde yapılan bu ilk seçim neticelerine göre meslek komiteleri belirlenmiş ve her meslek komitesi kendi arasından seçtiği 2’şer kişilik Meclis üyeleri ile ilk teşekkül meclisi oluşturulmuştur.

Seçim Kurulunun daveti ile 07.08.1959 tarihinde toplanan bu teşekkül meclisi, Meclis Başkanlığına Süleyman Sırrı BAYKAN’ı, Başkan Vekilliğine de Sabahattin ERATALAR’ı, Yönetim Kurulu asil üyeliklerine ise; Hüseyin YAR, Hulki AVLACIOĞLU, Mehmet ÇATLADI, İsmail KESİM, Kemal İLKAY’ı seçmiştir.

Yönetim Kurulu aynı günün akşamı kendi arasında yaptığı toplantıda kurul başkanlığına Hüseyin YAR ve Başkan Vekilliğine de Hulki AVLACIOĞLU’nu seçmek suretiyle Oda’nın ikinci defa kuruluşunu tamamlayarak, kapanışından 7 yıl sonra faaliyete başlamasını sağlamış oluyordu.

Oda’nın faaliyet alanı içinde; GÖYNÜK, MUDURNU, SEBEN, KIBRISCIK, YENİÇAĞA, DÖRTDİVAN ve MENGEN İlçeleri bulunmaktadır.

MECLİS BAŞKANLARI


07.08.1959 - 11.12.1959 Süleyman Sırrı BAYKAN

11.12.1959 - 22.07.1960 Özhan ERİNÇ

23.07.1960 - 05.10.1960 Kamuran PEMBECİOĞLU

01.12.1960 - 30.11.1963 Salih BEŞLİ

01.12.1963 - 30.11.1964 M.Necdet YÜZBAŞIOĞLU

01.12.1964 - 30.11.1966 Sadık AYTUĞLU

01.12.1966 - 30.11.1968 Çetin SALUR

01.12.1968 - 30.11.1969 M.Necdet YÜZBAŞIOĞLU

01.12.1969 - 30.11.1970 Ayhan Sabit TÜZÜN

01.12.1970 - 30.11.1971 İsmail DAMGACIOĞLU

01.12.1971 - 30.11.1972 Salih Zeki KUTUCUOĞLU

01.12.1972 - 26.06.1974 Mehmet METİN

26.06.1974 - 30.11.1974 İsmail KESİM

01.12.1974 - 30.11.1975 Salih Zeki KUTUCUOĞLU

01.12.1975 - 30.11.1978 Mehmet COP

01.12.1978 - 30.11.1979 Fikret BAŞGÜNEY

01.12.1979 - 30.11.1981 Emin AKMAN

01.12.1981 - 24.02.1984 Mehmet COP

02.03.1984 - 14.11.1985 Emin AKMAN

14.11.1985 - 28.02.1986 Tayyar ŞANVER

28.02.1986 - 25.03.1992 Mehmet COP

26.03.1992 - 28.11.1995 Kemal ÖZKAN

29.11.1995 - 21.02.2000 Mehmet COP

22.02.2000 - 08.03.2005 Sabahattin Ahmet YAMANER

11.03.2005 - 15.02.2009 Umut ORAN

18.02.2009 - 27.06.2013 Ahmet KAHRAMAN

28.06.2013 - __.__.____ Gökhan YAMAN

YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI


07.08.1959 - 30.11.1959 Hüseyin YAR

01.12.1959 - 30.11.1960 Hulki AVLACIOĞLU

01.12.1960 - 30.11.1963 Alaettin ERATALAR

01.12.1963 - 30.11.1964 Sadık AYTUĞLU

01.12.1964 - 30.11.1966 M.Necdet YÜZBAŞIOĞLU

01.12.1966 - 30.11.1969 Muzaffer IŞIN

01.12.1969 - 14.09.1971 Dr. Vasfi BİROL

14.09.1971 - 30.11.1975 Ahmet ÇATLADIOĞLU

01.12.1975 - 30.11.1977 Muzaffer IŞIN

01.12.1977 - 30.11.1978 Kemal ERPAÇAL

01.12.1978 - 30.11.1979 Sabahattin KALAYCIOĞLU

01.12.1979 - 30.11.1981 Zekai Güney KAYA

01.12.1981 - 02.08.1983 Muzaffer IŞIN

02.08.1983 - 02.03.1984 Ahmet ÇATLADIOĞLU

02.03.1984 - 14.03.1986 Ayhan SEVAL

14.03.1986 - 24.11.1987 Yavuz KINACI

25.11.1987 - 26.03.1992 Sabahattin ERATALAR

27.03.1992 - 29.09.1994 Şevket Sadık ÇATLADI

03.10.1994 - 28.11.1997 Vedat TURAN

01.12.1997 - 10.03.2005 Turgut KALAYCIOĞLU

11.03.2005 - 25.05.2007 Sabahattin Ahmet YAMANER

26.05.2007 - 06.06.2007 İlhami KESEN (Vekaleten)

07.06.2007 - 04.01.2008 İlhami KESEN

05.01.2008 - 19.02.2009 Türker ATEŞ

20.02.2009 - 27.06.2013 Emin SEMERCİOĞLU

28.06.2013 - __.__.____ Türker ATEŞ

Bolu TSO