0 374 215 16 92 - 0 374 215 16 93 HABERLERDUYURULAR
TR

Ünvan/İştigal konusu veya ilgili kelimeyi yazınız

Üye aramasını bir meslek grubu içinde yapabilirsiniz
Hizmetler

Ticaret Sicil Tescil İşlemleri

1- KURULUŞ (Noter tasdik tarihinden itibaren 1 ay içinde tescil yapılması zorunludur)

ŞAHIS

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • 3 adet Fotoğraf
 • Nüfus Kayıt Örneği(Noter ya da Nüfus idaresinden alınmış olabilir)(1Asıl - 1 Fotokopisi)
 • Yerleşim Yeri Belgesi(1asıl - 1 Fotokopisi)
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Esnaf Sicil Memurluğundan alınmış kaydı yoktur belgesi
 • Bilanço esasına tabi olduğunu gösterir muhasebeci dilekçesi ve ekinde defterlerin ön sayfa fotokopileri

ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe(Ana sözleşmenin 1.6.7.maddeleri yazılacak)
 • Kurucu Ortaklara ait Onaylı Kimlik-Yerleşim Yeri Belgesi (1 Asıl - 1 Fotokopi)
 • Yetkililere ait 1 adet fotoğraf
 • Yetkili/yetkililere ait İmza beyanı Müdürlüğümüzde yada yetkili/yetkililerin bulundukları ildeki Ticaret Sicili Müdürlüklerinde düzenlenecektir.

NOT:  A.Ş.'lerde Banka bloke yazısı ve dekontu gelecektir.

 

2- ŞUBE AÇILIŞI (KURULUŞU) (Noter tasdik tarihinden itibaren 15 gün içinde)

ŞAHIS

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • 3 adet Fotoğraf
 • Nüfus Kayıt Örneği(Noter ya da Nüfus idaresinden alınmış olabilir)(1Asıl - 1 Fotokopisi)
 • Yerleşim Yeri Belgesi(1asıl - 1 Fotokopisi)
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Yetkili/yetkililere ait İmza beyanı Müdürlüğümüzde yada yetkili/yetkililerin bulundukları ildeki Ticaret Sicili Müdürlüklerinde düzenlenecektir.

ANONİM ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Noter Tasdikli ve Şube Açılışına dair yönetim kurulu kararı
 • Yetkililere ait Nüfus Kayıt Örneği(Noter, Nüfus idaresinden veya E-devletten alınmış olabilir)(1Asıl - 1 Fotokopisi)
 • Yetkililere ait 2’şer adet fotoğraf
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Yetkili/yetkililere ait İmza beyanı Müdürlüğümüzde yada yetkili/yetkililerin bulundukları ildeki Ticaret Sicili Müdürlüklerinde düzenlenecektir.

LİMİTED ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Noter Tasdikli ve Şube Açılışına dair genel kurul kararı
 • Yetkililere ait Nüfus Kayıt Örneği(Noter, Nüfus idaresinden veya E-devletten alınmış olabilir)(1Asıl - 1 Fotokopisi)
 • Yetkililere ait 2’şer adet fotoğraf
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Yetkili/yetkililere ait İmza beyanı Müdürlüğümüzde yada yetkili/yetkililerin bulundukları ildeki Ticaret Sicili Müdürlüklerinde düzenlenecektir.

 

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

ADRES DEĞİŞİLİĞİ (Noter tasdik tarihinden itibaren 15 gün içinde)

ŞAHIS

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)

ANONİM ŞİRKET

LİMİTED ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı, 2 Adet Fotokopi)
 • 1 Ad.Müdürler Kurulu kararı
 • Hazirun cetveli

KOOPERATİF

 

HİSSE DEVRİ (Noter tasdik tarihinden itibaren 15 gün içinde)

ŞAHIS: Şahıslarda hisse devri yok.

ANONİM ŞİRKET (Tek ortağa düşmesi durumu dışında tescile tabi değildir.)

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Noter tasdikli hisse satış sözleşmeleri ( 1 Asıl 1 Fotokopi)
 • Yeni Ortaklara ait Onaylı Kimlik-Yerleşim Yeri Belgesi ( 1 Asıl 1 Fotokopi) [ eğer yeni ortak katılımı varsa]
 • Pay Defteri

LİMİTED ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Noter tasdikli hisse satış sözleşmeleri ( 1 Asıl 1 Fotokopi)
 • Yeni Ortaklara ait Onaylı Kimlik-Yerleşim Yeri Belgesi ( 1 Asıl 1 Fotokopi) [ eğer yeni ortak katılımı varsa]

 

NOT : Anonim ve limited şirketlerde ;  Ortak sayısı  1 e düşerse 1 hafta içinde tescili zorunludur

 

ANA SÖZLEŞMEDE MADDE DEĞİŞİKLİĞİ (AMAÇ, KONU, UNVAN V.B.) (Noter tasdik tarihinden itibaren 15 gün içinde)

ANONİM ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli

LİMİTED ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli

KOOPERATİF

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli

 

NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ (Noter tasdik tarihinden itibaren 15 gün içinde)

ANONİM ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Yeni Anasözleşme Metni
 • Mahkeme Kararı
 • Bilir Kişi Raporu

LİMİTED ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Yeni Anasözleşme Metni
 • Mahkeme Kararı
 • Bilir Kişi Raporu

 

SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ (Noter tasdik tarihinden itibaren 1 Ay  içinde)

2 adet dilekçe(ticaret sanayi odası başk.ticaret sicil müd.)

ANONİM ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Sermaye artırımına iştirak eden pay sahiplerini gösterir liste
 • Eski sermayenin ödendiğini gösterir Mali müşavir raporu
 • Mali müşavire ait faaliyet raporu
 • Artırılan sermayenin ¼’ün bloke edildiğine dair banka yazısı ve dekontu

LİMİTED  ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Eski sermayenin ödendiğini gösterir Mali müşavir raporu
 • Mali müşavire ait faaliyet raporu
 • Artırılan sermayenin ¼’ün bloke edildiğine dair banka yazısı ve dekont
 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli

 

TASFİYE  (Noter tasdik tarihinden itibaren 15 gün içinde)

ANONİM ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli

LİMİTED ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli

KOOPERATİF

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli

 

TERKİN (KAYIT SİLİNME) (Noter tasdik tarihinden itibaren 15 gün içinde)

ANONİM ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Kapanış Bilançosu (Sıfır Bilanço) (2 Adet – Mali Müşavir onaylı)
 • Vergi Dairesi ve SGK'dan borcu yoktur evrağı

LİMİTED ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Kapanış Bilançosu (Sıfır Bilanço)(2 Adet – Mali Müşavir onaylı)
 • Vergi Dairesi ve SGK'dan borcu yoktur evrağı

KOOPERATİF

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Kapanış Bilançosu (Sıfır Bilanço) (2 Adet – Mali Müşavir onaylı)
 • Vergi Dairesi ve SGK'dan borcu yoktur evrağı

 

YETKİ ATAMA (Noter tasdik tarihinden itibaren 15 gün içinde)

ANONİM ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • (Ortak Değilse) Yetkiliye ait Onaylı Kimlik-Yerleşim Yeri Belgesi ( 1 Asıl 1 Fotokopi), Görev kabul beyanı
 • Yetkili/yetkililere ait İmza beyanı Müdürlüğümüzde yada yetkili/yetkililerin bulundukları ildeki Ticaret Sicili Müdürlüklerinde düzenlenecektir.

LİMİTED ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • (Ortak Değilse) Yetkiliye ait Onaylı Kimlik-Yerleşim Yeri Belgesi ( 1 Asıl 1 Fotokopi), Görev kabul beyanı
 • Yetkili/yetkililere ait İmza beyanı Müdürlüğümüzde yada yetkili/yetkililerin bulundukları ildeki Ticaret Sicili Müdürlüklerinde düzenlenecektir.

KOOPERATİF

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Hazirun Cetveli
 • Görev kabul beyanı
 • Yetkili/yetkililere ait İmza beyanı Müdürlüğümüzde yada yetkili/yetkililerin bulundukları ildeki Ticaret Sicili Müdürlüklerinde düzenlenecektir.

 

DİLEKÇE VE KARAR ÖRNEKLERİ

Dilekçe Örneği

Genel Kurul Top.Tutanağı Merkez Nakli Örneği 

Genel Kurul Top.Tutanağı Sermaye Arttırımı

Genel Kurul Şube Açılışı

Bolu TSO