0 374 215 16 92 - 0 374 215 16 93 HABERLERDUYURULAR
TR

Ünvan/İştigal konusu veya ilgili kelimeyi yazınız

Üye aramasını bir meslek grubu içinde yapabilirsiniz
Kurumsal

Hakkımızda

BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, 665 Sayılı Kanun çerçevesinde, 1926 yılında kurulmuştur. O tarihte, Bolu’da ticaret ve sanayiye ilişkin bir üst kuruluş için gerekli şartlar tam olarak oluşmamış olmasına rağmen, zengin orman varlığı ve yer altı kaynaklarının düzenli bir biçimde değerlendirmek ve bunların imalatı ile ticaretini denetlemenin yanı sıra ülke genelinde de Odaların kurulmaya başlaması, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşuna ön ayak olmuştur.

1952 yılında çeşitli sebeplerden dolayı Odanın faaliyetlerine ara verilmiş ve o güne kadar tutulmakta olan kayıtlar, büyük bir talihsizlik eseri zayi edilmiştir. 1959 Yılında, 5590 sayılı kanuna göre 268 Tüccar ve Sanayicinin yazılı istekleri üzerine Ticaret Bakanlığı’nın 27.06.1959 tarih ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü Odalar-Borsalar şubesinin 10076 sayılı onay yazıları ile yeniden açılmasına izin verilmiştir.

Kuruluşumuz, 1 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na bağlı olarak faaliyet gösteren kamu kurumu niteliğine sahip bir meslek kuruluşudur. Odamızın, adı geçen Kanunun 12. maddesinde sayılan görevleri yerine getirmektedir.

Kuruluşumuzun faaliyet alanı içinde; Merkez İlçenin yanı sıra Dörtdivan, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Seben ve Yeniçağa ilçeleri bulunmaktadır. Odamıza kayıtlı ve faal üyelerimizin sayısı Şubat 2014 itibariyle 3300 dolayındadır. Bu üyelerin, faaliyette bulundukları alanlara göre ve uluslararası NACE kodlama sistemi esas alınarak sınıflandırıldıkları 15 meslek grubunun her birinin sahip olduğu üye sayısı ile orantılı olarak oluşturulan 15 Meslek Komitesi, bu Komitelerden yine üye sayıları ile orantılı olarak seçilen üyelerden oluşan 37 Kişilik Oda Meclisi, Oda Meclisinin kendi bünyesinden seçtiği 9 kişiden oluşan Yönetim Kurulu ile Odaya kayıtlı üyeler arasından seçilen 6 kişiden oluşan Disiplin Kurulu, Kuruluşumuzun 5174 Sayılı Kanun’da sayılan yasal organları durumundadır.

1959 yılında yeniden faaliyetine başlayan Kuruluşumuzun ilk Meclis Başkanı Süleyman Sırrı Baykan (07.08.1959 – 30.11.1959), ilk Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yar (07.08.1959 – 30.11.1959) ve ilk Genel Sekreteri İ. Hakkı Ürgüplü (16.11.1959 – 04.12.1962)’dür. Bugün kuruluşumuz da Meclis Başkanlığı görevi Gökhan Yaman, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi Türker Ateş ve Genel Sekreterlik görevi de İsmail Gören tarafından sürdürülmektedir.

Bunun yanı sıra Kuruluşumuz bünyesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin önderliğinde TOBB’ye bağlı Oda ve Borsalarca eşzamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmaların sonucu olarak, faaliyette bulunduğumuz Bolu’da kadın girişimciliğinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, eğitilmesi, proje bazlı üretkenliğinin artırılması gibi amaçlarla, TOBB’nin 28.01.2008 tarihli tebliğini takiben Bolu Kadın Girişimciler Kurulu (KAGİK) oluşturulmuştur.

Kuruluşumuzun idari hizmetleri, her biri kendi konusunda uzman 15 personelimiz ile yürütülmektedir.

Odamız, aylık yayın organı olan “Ticaret Ve Sanayi Bülteni” ile üyelerine ulaşmakta; kentimizde, bölgemizde ve ülkemizde üyelerimizi ilgilendiren gelişmeleri ve Odamızın faaliyetlerini bu yolla üyelerimize aktararak bilgilendirme faaliyetinde bulunmaktadır. Ayrıca “www.bolutso.org.tr” adresli internet sitemiz aracılığıyla da üyelerimize bilgi, haber ve duyurular en hızlı biçimde ulaştırılmakta; dış paydaşlarımıza da Odamız ve üyelerimiz ile ilgili geniş bir bilgi zemini sağlanmaktadır.

Odamız, hizmetlerini 2012 yılı sonundan itibaren “Borazanlar Mahallesi D100 Karayolu Caddesi No:42 – BOLU” adresinde yeni hizmet binasında yerine getirmektedir.

Bolu TSO