Bolu TSO

Çevrimiçi
Bolu TSO

Merhaba 👋

Bize soru sorabilirsiniz?

İzzet Baysal Toplumsal Hizmet Ödülü

haber e 20140508111621

İzzet Baysal Toplumsal Hizmet Ödülü Nedir?

“İzzet Baysal Toplumsal Hizmet Ödülü”, Bolu’nun modern yüzünün mimarı, örnek sanayici ve hayırsever merhum İzzet Baysal’ın aziz hatırasına, 2006 yılından bu yana Odamız tarafından her yıl İzzet Baysal’a Şükran Günleri Bilim, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında bir kişi veya kuruma verilmekte olan, Bolu’nun en anlamlı ve önemli ödülüdür. 2006 yılında “İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülü” adı altında verilmeye başlanmış, daha sonra ödülün ismi “İzzet Baysal Toplumsal Hizmet Ödülü” olarak değiştirilmiştir.

Ödül Kimlere Hangi Gerekçeyle Verilmektedir?

Ödülün verilmesindeki temel amaç İlimizde İzzet Baysal’ın sahip olduğu çalışkanlık, dürüstlük ve “toplumdan aldığını topluma geri verme” bilincinin aydınlattığı sosyal sorumluluk anlayışını taşıyan, O’nun bıraktığı manevi mirasın yaşatılmasına ve yarınlara taşınmasına kendi çabalarıyla ortak olan, Bolu için karşılık beklemeksizin hayır işleri ve faydalı uğraşlar veren kişi veya kurumları ödüllendirerek İlimize yeni İzzet Baysal’ların kazandırılmasını teşvik etmektir.

Ödül Süreci Nasıl İşlemektedir?

İzzet Baysal Toplumsal Hizmet Ödülü, her yıl 11-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen İzzet Baysal’a Şükran Günleri Bilim, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında sahibine verilmektedir. Bunun için, her yıl Nisan ayında Odamız tarafından kişi, kurum ve kuruluşlar ile Bolu halkına ödül için aday gösterme çağrısı yapılmaktadır. Nisan ayının sonuna kadar Ödüle layık görülen adaylara ilişkin Odamıza ulaştırılan formlar, Oda Genel Sekreterliği tarafından muhafaza edilmektedir. Aday gösterme süresi sona erdikten sonra gelen formlar açılarak tasnif edilmekte ve rapor haline getirilmektedir.

Ödülün Sahibini Kim, Nasıl Belirlemektedir?

Ödülün verileceği kişi veya kurum, Ödül Yönergesi uyarınca oluşturulan 7 (yedi) üyeli Seçici Kurul tarafından belirlenmektedir. Adayların incelenmesi ve değerlendirilmesinde temel kriterler, İzzet Baysal’ın sahip olduğu sosyal sorumluluk bilincine sahip olma, dürüstlük, çalışkanlık, Bolu için karşılık beklemeden hayır işleri ve faydalı hizmetlerde bulunmaktır.

Ödülün sahibini belirleyen Seçici Kurul;

Kurul Başkanı                  Bolu Valisi

Kurul Üyesi                       Bolu Belediye Başkanı

Kurul Üyesi                       Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

Kurul Üyesi                       İzzet Baysal Vakfı Başkanı

Kurul Üyesi                       Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı

Kurul Üyesi                       Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Kurul Üyesi                      Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi

BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

İZZET BAYSAL TOPLUMSAL HİZMET ÖDÜLÜ YÖNERGESİ 

AMAÇ :

Ödülün amacı, yaşadığı İli’ne İzzet Baysal’ın hayırseverlik anlayışı, yaşam tarzı ve ahlaki değerleri doğrultusunda karşılıksız hizmet veren kişileri saptamak ve onları teşvik ederek topluma hizmet etme sorumluluğunu daha geniş kitlelere duyurmak ve yaymaktır.

ÖDÜL ŞARTLARI :

* Ödül Bolu İli’nden 1 kişiye verilir. Eğer ödüle layık görülen bir kurum ise, ödülü o kurumun en büyük ortağı şahsen alır. 

* Ödül, her yıl “İzzet Baysal Şükran Günleri” (11 Mayıs’ta başlamaktadır.) kutlamaları sırasında, düzenlenecek bir törenle verilir.

* Ödülün şekli ve içeriği Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (Bolu TSO) Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

*Ödülü kazanan kişi/kurum 5 yıl süre ile tekrar aday gösterilemez.

ÖDÜL SEÇİCİ KURULU TEŞEKKÜLÜ, ÇALIŞMA YÖNTEMİ :

* Her Oda kendi seçici kurulunu oluşturur. Kurul üye sayısı 5’ten az, 7’den çok olmamalıdır. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası bu kurulu, Bolu Valisi, Bolu Belediye Başkanı, A.İ.B.Ü Rektörü, İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Bolu TSO Meclis Başkanı, Bolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve bir Bolu TSO Meclis üyesinden oluşan 7 kişi ile oluşturmuştur.

* Seçici Kurul Üyeleri, kendilerini resmi bir yazı ile görevlendirdikleri kişilerce de temsil ettirebilirler.

* Seçici Kurul ilk toplantısında bir başkan, bir sekreter seçer. Bu toplantıda kendilerine teslim edilmiş olan zarflar açılarak değerlendirme çizelgesini düzenler.

* Toplantının sekretaryası ilgili Oda tarafından yürütülür.

* Seçici Kurul kararını oy çokluğu ile alır.

* Eğer Seçici Kurul üyelerinden aday gösterilmiş olan varsa kendine ait formun görüşülmesi yapılırken oylamaya katılamaz.

* Karar toplantısında seçici kurul üyeleri veya temsilcilerinin tamamının bulunması şarttır.

*  Ödüle layık görülen aday,  Bolu TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı’na en geç o yılın 25 Nisan gününe kadar bildirilir.

ADAYLARIN SAPTANMASI, TEKLİFİ:     

Ödülün amacı ve içeriği, yazışmalar ve çeşitli duyuru yollarıyla iletilir.

* Adaylar, o ildeki tüm resmi ve özel kurumlar, sivil toplum örgütleri ve demokratik kitle örgütlerince veya kişilerce teklif edilebilir. Seçici kurul üyeleri de teklifle bulunabilir. Kurul üyeleri kendilerini teklif edemezler.

* Teklif edilen adayların isimleri gizli tutulur, sonuç açıklandıktan sonra da bu gizliliğe özen gösterilir.

* Adaylar, en geç o yılın 25 Nisan gününe kadar Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği’ne ekteki form doldurularak, kapalı bir zarf içerisinde, zarfın arkası imzalanarak veya mühürlenerek elden veya posta yoluyla bildirilmelidir.

* İlgili Oda Genel Sekreterliği gelen aday zarflarını açamadan kurulun ilk toplantısına kadar muhafaza ederler, ilk toplantıda Oda Yönetim Kurulu Başkanı vasıtasıyla kurula ulaştırırlar.