Bolu TSO

Çevrimiçi
Bolu TSO

Merhaba 👋

Bize soru sorabilirsiniz?

Genel Sekreterlik

IsmailGoren

İSMAİL GÖREN

1970 yılında Bolu’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bolu’da tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 1998-2000 yıllarında Milli Eğitime bağlı İngilizce Öğretmenliği yaptı. 01.04.2001 tarahinde Etüt Araştırma Memuru olarak Odamızda çalışmaya başlayan İsmail GÖREN, 29.03.2005 tarih 12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Sekreter olarak atandı.

İyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilen GÖREN, evli olup, 1 kız ve 1 erkek çocuğu babasıdır.

YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Genel Sekreter, Oda personelinin disiplin ve sicil amiri olup, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 74. maddesi ile kendisine verilen görevleri yerine getirir.

a) Personelinin sicil ve özlük dosyalarını tanzim ve muhafaza eder.

b) Personeline gerekli emir ve talimatları vererek çalışmalarını denetler.

c) Yönetim Kurulu ve Meclis toplantılarına katılır; toplantıların tutanaklarını, karar defterlerini ve hazirun cetvellerini düzenler.

d) Bütçe ve kesin hesabının hazırlanması çalışmalarında Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte yer alır.

e) Kuruluşumuz birimlerince gerçekleştirilen iç çalışmaları ile yazışmalarını düzenler ve yönetir.

f) Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon Sisteminin kapsamında yürütülen çalışmaları yönetir.

g) Kuruluşumuzu bağlayıcı, hak ve yükümlülük altına sokacak belge, yazışma, sözleşme vb. evrakı Yönetim Kurulu Başkanı ile müştereken imza eder.

h) Kuruluşumuzun hizmet güvenliğini sağlayıcı çalışmaları yönetir ve denetler.

i) Personelin arasındaki işbirliği, dayanışma ve yardımlaşmayı artırıcı tedbirleri alır.

j) Personelin yasal izinlerinin yanı sıra mazeret sebebiyle talep ettikleri izinleri inceler ve karara bağlar.

k) Satın alma faaliyetlerini denetler ve yönlendirir.

l) Kuruluşumuzun yayın organını, sorumlu personel ile birlikte yönetir.

m) Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

YETERLİK VE NİTELİKLER

Oda ve Borsalarda Genel Sekreterliğe atanmaya ilişkin hükümler 5174 Sayılı Kanunun 74. maddesinde düzenlemiştir.

İLETİŞİM

Telefon0 374 215 16 92  –  0 374 215 16 93
Dahili111
Faks0 374 215 16 94
E-Posta[email protected]
AdresBorazanlar Mh. D100 Karayolu Cd. No:42 – BOLU