Bolu TSO

Çevrimiçi
Bolu TSO

Merhaba 👋

Bize soru sorabilirsiniz?

Oda Sicil

aysegumus

AYŞE GÜMÜŞ

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Oda Sicil memurunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

* Oda bünyesinde faaliyet gösteren İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun toplantılarına katılmak ve sekretarya hizmetlerini yürütmek

* Gelen ve giden evrak kayıtlarının ilgili defterlere yapılması

* Evrakların dosya suretlerinin ilgili klasörlerde muhafazasının sağlanması

* Genel Sekreterlikçe hazırlanan taslak yönetim kurulu kararlarının elektronik ortamda yazılarak dokümante edilmesi ve muhafazasının sağlanması

* Genel Sekreterlikçe verilen bilgiler ışığında Yönetim Kurulu ve Meclis toplantılarının gündemlerinin hazırlanarak Genel Sekreterliğe sunulması

* Kurul toplantı gündemlerinin Kurul üyelerine fakslanması

* Firmaların Oda siciline kayıt işlemlerini yapmak, Oda sicil dosyalarını hazırlamak, değişiklikleri ilgili defter ve bilgisayar programlarında güncellemek, gerekli tebligatları yapmak, konuyla ilgili evrakı tanzim etmek,

* Üye belge sisteminden sicil kayıt sureti, faaliyet belgesi, ihale durum belgesi vb. sistem belgelerinin hazırlanması

* Çıraklık sözleşmelerinin kayıt defterine işlenerek birer suretlerinin muhafaza edilmesi

* Üye firmaların Bağ-Kur ,SGK ile ilgili işlemlerine ilişkin Kuruluşumuzda doldurulan ve tasdik edilen formları Ticaret Sicili Müdürlüğü ile birlikte müştereken doldurmak

* Üye firmaların ticari kredi için bankalara yaptıkları başvurularda istenen formları doldurmak ve birer suretlerini muhafaza etmek,

* İdari ve adli kurum-kuruluşlar ile TOBB’ den Oda Başkanlığı’na hitaben gönderilen ve Genel Sekreter tarafından Oda Sicil Servisi’ne havale edilen bilgi talebi yazılarını, firmaların dosyalarında mevcut bilgiler ışığında hazırlamak,

* Posta Defterini düzenlemek, kullanıma hazırlamak; ihtiyaca göre pul teminini sağlamak,

* Yönetim Kurulu toplantısı öncesi Kuruluşumuza kayıt yaptırmak isteyen firmalar için hazırlanan sicil dosyalarını hazırlamak, yapılan masrafların listesini, Muhasebe Servisi’nden alınacak faturalara göre düzenlemek ve Genel Sekretere teslim etmek,

* Kuruluşumuza gelen telefonları yanıtlamak, ilgili birimlerimize bağlamak,

* Oda personelinin gereksinim duyduğu sağlık kuruluşları sevk evrakını hazırlamak, emekli personel veya yakınları için talep üzerine emekli sandığı sağlık yardımı yazılarını hazırlamak,

* Kuruluşumuz bünyesindeki kurul ve komitelerle yapılan yazışmaları yürütmek, Genel Sekreterin talimatı ile gerekli temasları kurmak,

* Üye temsilcisi sıfatıyla sorumlu olduğu üye gruplarına proseste belirtilen hizmetleri sunmak,

* Kalite Yönetim Sistemi kapsamında birim olarak ilgili prosedür, proses ve talimatlar gereği tutulması gereken kayıtları birim ile ilgili tüm sistem dokümanlarını tutmak ve muhafaza etmek

* Genel Sekreter tarafından konusu ve görev alanıyla bağlantılı olarak verilecek diğer benzer işler.

YETERLİK VE NİTELİKLER

Bu göreve atanacak personelde aranan nitelik ve yeterlikler, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve Oda ve Borsalar Personel Yönetmeliği’nde ve Oda İç Yönergesi’nde düzenlenmiştir.

İşe alım, Oda tarafından yapılacak yazılı sınavda başarı gösteren adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak üzere, alınacak kişi sayısının 2 veya 4 katı adayın çağrılarak sözlü sınav uygulanmasının ardından, burada da başarı kaydeden adaylar arasından, kişisel yeterlikler, özellikler, beceri ve nitelikler de dikkate alınarak yapılır. Kurumda çalışacak kişilerde; bölge ve dış dünya ile iletişime açık ve kendine güvenen, başarılı olma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, farkındalık ve fark yaratma düzeyi yüksek, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, yaratıcı, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip olmak, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilme ve insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü olmak, tercihen yabancı dil bilgisine sahip olmak gibi özellikler aranır.

İLETİŞİM

Telefon0 374 215 16 92  –  0 374 215 16 93
Dahili118
Faks0 374 215 16 94
E-Posta[email protected]
AdresBorazanlar Mh. D100 Karayolu Cd. No:42 – BOLU
handecanpolat

HANDE CANPOLAT

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Oda Sicil memurunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

* Oda bünyesinde faaliyet gösteren İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun toplantılarına katılmak ve sekretarya hizmetlerini yürütmek

* Gelen ve giden evrak kayıtlarının ilgili defterlere yapılması

* Evrakların dosya suretlerinin ilgili klasörlerde muhafazasının sağlanması

* Genel Sekreterlikçe hazırlanan taslak yönetim kurulu kararlarının elektronik ortamda yazılarak dokümante edilmesi ve muhafazasının sağlanması

* Genel Sekreterlikçe verilen bilgiler ışığında Yönetim Kurulu ve Meclis toplantılarının gündemlerinin hazırlanarak Genel Sekreterliğe sunulması

* Kurul toplantı gündemlerinin Kurul üyelerine fakslanması

* Firmaların Oda siciline kayıt işlemlerini yapmak, Oda sicil dosyalarını hazırlamak, değişiklikleri ilgili defter ve bilgisayar programlarında güncellemek, gerekli tebligatları yapmak, konuyla ilgili evrakı tanzim etmek,

* Üye belge sisteminden sicil kayıt sureti, faaliyet belgesi, ihale durum belgesi vb. sistem belgelerinin hazırlanması

* Çıraklık sözleşmelerinin kayıt defterine işlenerek birer suretlerinin muhafaza edilmesi

* Üye firmaların Bağ-Kur ,SGK ile ilgili işlemlerine ilişkin Kuruluşumuzda doldurulan ve tasdik edilen formları Ticaret Sicili Müdürlüğü ile birlikte müştereken doldurmak

* Üye firmaların ticari kredi için bankalara yaptıkları başvurularda istenen formları doldurmak ve birer suretlerini muhafaza etmek,

* İdari ve adli kurum-kuruluşlar ile TOBB’ den Oda Başkanlığı’na hitaben gönderilen ve Genel Sekreter tarafından Oda Sicil Servisi’ne havale edilen bilgi talebi yazılarını, firmaların dosyalarında mevcut bilgiler ışığında hazırlamak,

* Posta Defterini düzenlemek, kullanıma hazırlamak; ihtiyaca göre pul teminini sağlamak,

* Yönetim Kurulu toplantısı öncesi Kuruluşumuza kayıt yaptırmak isteyen firmalar için hazırlanan sicil dosyalarını hazırlamak, yapılan masrafların listesini, Muhasebe Servisi’nden alınacak faturalara göre düzenlemek ve Genel Sekretere teslim etmek,

* Kuruluşumuza gelen telefonları yanıtlamak, ilgili birimlerimize bağlamak,

* Oda personelinin gereksinim duyduğu sağlık kuruluşları sevk evrakını hazırlamak, emekli personel veya yakınları için talep üzerine emekli sandığı sağlık yardımı yazılarını hazırlamak,

* Kuruluşumuz bünyesindeki kurul ve komitelerle yapılan yazışmaları yürütmek, Genel Sekreterin talimatı ile gerekli temasları kurmak,

* Üye temsilcisi sıfatıyla sorumlu olduğu üye gruplarına proseste belirtilen hizmetleri sunmak,

* Kalite Yönetim Sistemi kapsamında birim olarak ilgili prosedür, proses ve talimatlar gereği tutulması gereken kayıtları birim ile ilgili tüm sistem dokümanlarını tutmak ve muhafaza etmek

* Genel Sekreter tarafından konusu ve görev alanıyla bağlantılı olarak verilecek diğer benzer işler.

YETERLİK VE NİTELİKLER

Bu göreve atanacak personelde aranan nitelik ve yeterlikler, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve Oda ve Borsalar Personel Yönetmeliği’nde ve Oda İç Yönergesi’nde düzenlenmiştir.

İşe alım, Oda tarafından yapılacak yazılı sınavda başarı gösteren adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak üzere, alınacak kişi sayısının 2 veya 4 katı adayın çağrılarak sözlü sınav uygulanmasının ardından, burada da başarı kaydeden adaylar arasından, kişisel yeterlikler, özellikler, beceri ve nitelikler de dikkate alınarak yapılır. Kurumda çalışacak kişilerde; bölge ve dış dünya ile iletişime açık ve kendine güvenen, başarılı olma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, farkındalık ve fark yaratma düzeyi yüksek, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, yaratıcı, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip olmak, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilme ve insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü olmak, tercihen yabancı dil bilgisine sahip olmak gibi özellikler aranır.

İLETİŞİM

Telefon0 374 215 16 92  –  0 374 215 16 93
Dahili119
Faks0 374 215 16 94
E-Posta[email protected]
AdresBorazanlar Mh. D100 Karayolu Cd. No:42 – BOLU

 

Mustafa Ozcelik 1

 

MUSTAFA ÖZÇELİK

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Oda Sicil memurunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

* Oda bünyesinde faaliyet gösteren İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun toplantılarına katılmak ve sekretarya hizmetlerini yürütmek

* Gelen ve giden evrak kayıtlarının ilgili defterlere yapılması

* Evrakların dosya suretlerinin ilgili klasörlerde muhafazasının sağlanması

* Genel Sekreterlikçe hazırlanan taslak yönetim kurulu kararlarının elektronik ortamda yazılarak dokümante edilmesi ve muhafazasının sağlanması

* Genel Sekreterlikçe verilen bilgiler ışığında Yönetim Kurulu ve Meclis toplantılarının gündemlerinin hazırlanarak Genel Sekreterliğe sunulması

* Kurul toplantı gündemlerinin Kurul üyelerine fakslanması

* Firmaların Oda siciline kayıt işlemlerini yapmak, Oda sicil dosyalarını hazırlamak, değişiklikleri ilgili defter ve bilgisayar programlarında güncellemek, gerekli tebligatları yapmak, konuyla ilgili evrakı tanzim etmek,

* Üye belge sisteminden sicil kayıt sureti, faaliyet belgesi, ihale durum belgesi vb. sistem belgelerinin hazırlanması

* Çıraklık sözleşmelerinin kayıt defterine işlenerek birer suretlerinin muhafaza edilmesi

* Üye firmaların Bağ-Kur ,SGK ile ilgili işlemlerine ilişkin Kuruluşumuzda doldurulan ve tasdik edilen formları Ticaret Sicili Müdürlüğü ile birlikte müştereken doldurmak

* Üye firmaların ticari kredi için bankalara yaptıkları başvurularda istenen formları doldurmak ve birer suretlerini muhafaza etmek,

* İdari ve adli kurum-kuruluşlar ile TOBB’ den Oda Başkanlığı’na hitaben gönderilen ve Genel Sekreter tarafından Oda Sicil Servisi’ne havale edilen bilgi talebi yazılarını, firmaların dosyalarında mevcut bilgiler ışığında hazırlamak,

* Posta Defterini düzenlemek, kullanıma hazırlamak; ihtiyaca göre pul teminini sağlamak,

* Yönetim Kurulu toplantısı öncesi Kuruluşumuza kayıt yaptırmak isteyen firmalar için hazırlanan sicil dosyalarını hazırlamak, yapılan masrafların listesini, Muhasebe Servisi’nden alınacak faturalara göre düzenlemek ve Genel Sekretere teslim etmek,

* Kuruluşumuza gelen telefonları yanıtlamak, ilgili birimlerimize bağlamak,

* Oda personelinin gereksinim duyduğu sağlık kuruluşları sevk evrakını hazırlamak, emekli personel veya yakınları için talep üzerine emekli sandığı sağlık yardımı yazılarını hazırlamak,

* Kuruluşumuz bünyesindeki kurul ve komitelerle yapılan yazışmaları yürütmek, Genel Sekreterin talimatı ile gerekli temasları kurmak,

* Üye temsilcisi sıfatıyla sorumlu olduğu üye gruplarına proseste belirtilen hizmetleri sunmak,

* Kalite Yönetim Sistemi kapsamında birim olarak ilgili prosedür, proses ve talimatlar gereği tutulması gereken kayıtları birim ile ilgili tüm sistem dokümanlarını tutmak ve muhafaza etmek

* Genel Sekreter tarafından konusu ve görev alanıyla bağlantılı olarak verilecek diğer benzer işler.

YETERLİK VE NİTELİKLER

Bu göreve atanacak personelde aranan nitelik ve yeterlikler, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve Oda ve Borsalar Personel Yönetmeliği’nde ve Oda İç Yönergesi’nde düzenlenmiştir.

İşe alım, Oda tarafından yapılacak yazılı sınavda başarı gösteren adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak üzere, alınacak kişi sayısının 2 veya 4 katı adayın çağrılarak sözlü sınav uygulanmasının ardından, burada da başarı kaydeden adaylar arasından, kişisel yeterlikler, özellikler, beceri ve nitelikler de dikkate alınarak yapılır. Kurumda çalışacak kişilerde; bölge ve dış dünya ile iletişime açık ve kendine güvenen, başarılı olma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, farkındalık ve fark yaratma düzeyi yüksek, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, yaratıcı, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip olmak, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilme ve insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü olmak, tercihen yabancı dil bilgisine sahip olmak gibi özellikler aranır.

İLETİŞİM

Telefon0 374 215 16 92  –  0 374 215 16 93
Dahili125
Faks0 374 215 16 94
E-Posta[email protected]
AdresBorazanlar Mh. D100 Karayolu Cd. No:42 – BOLU