Bolu TSO

Çevrimiçi
Bolu TSO

Merhaba 👋

Bize soru sorabilirsiniz?

Ticaret Sicil Tescil İşlemleri

1- KURULUŞ (Mersis başvurusu sonrasında Odamız Ticaret Sicili Müdürlüğü İle iletişime geçerek

(Dahili: 112-113-114 ) (randevu talebinde bulununuz)

ŞAHIS

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe
 • 3 adet Fotoğraf
 • Nüfus Kayıt Örneği(Noter ya da Nüfus idaresinden alınmış olabilir)(1Asıl – 1 Fotokopisi)
 • Yerleşim Yeri Belgesi(1asıl – 1 Fotokopisi)
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Esnaf Sicil Memurluğundan alınmış kaydı yoktur belgesi
 • Bilanço esasına tabi olduğunu gösterir muhasebeci dilekçesi ve ekinde defterlerin ön sayfa fotokopileri
 • *Oda kayıtları için oda beyannamesinin yetkili tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.(Tüzel Kişiler için  Oda Beyannamesi) (Şahıslar İçin Oda Beyannamesi)

ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe(Ana sözleşmenin 1.6.7.maddeleri yazılacak)
 • Kurucu Ortaklara ve ortak dışından müdür olması durumunda; Nüfus Kayıt Örneği-Yerleşim yeri belgesi(e-devlet sisteminden alınmış) (1 Asıl – 1 Fotokopi)
 • Yetkililere ait 1 adet fotoğraf
 • Yetkili/yetkililere ait imza beyanı; yeni kimlik belgesine sahip olması durumunda Kimlik paylaşım sisteminden düzenlenebilmektedir, ancak eski kimlik olması durumunda müdürlüğümüzce veya yetkililerin bulundukları ildeki Ticaret Sicili Müdürlüklerinde imza beyannamesi düzenlenecektir.
 • Kimlik aslının ibrazı zorunludur.
 • Şirketin ticari defterlerinin numaralandırılarak kuruluş sırasında getirilmesi gerekmektedir.
 •  *Oda kayıtları için oda beyannamesinin yetkili tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.(Tüzel Kişiler için  Oda Beyannamesi) (Şahıslar İçin Oda Beyannamesi)

NOT:  

 • A.Ş.’lerde Banka bloke yazısı ve dekontu gelecektir.(Her ortak için ayrı dekont)
 • A.Ş.’lerde imza beyanı Noterler tarafından da düzenlenebilmektedir.

2- ŞUBE AÇILIŞI

ŞAHIS

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • 3 adet Fotoğraf
 • Nüfus Kayıt Örneği-Yerleşim yeri belgesi(e-devlet sisteminden alınmış)(1Asıl – 1 Fotokopisi)
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Yetkiliye ait imza beyanı; yeni kimlik belgesine sahip olması durumunda Kimlik paylaşım sisteminden düzenlenebilmektedir, ancak eski kimlik olması durumunda müdürlüğümüzce düzenlenecektir.(Kimlik aslının ibrazı zorunludur)
 •  *Oda kayıtları için oda beyannamesinin yetkili tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. (Şahıslar İçin Oda Beyannamesi)

ANONİM ŞİRKET (Karar tarihinden itibaren 15 gün içinde TTK. MADDE 30)

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Şube Açılışına dair yönetim kurulu kararı(Noter Tasdikli)
 • Yetkililere ait Nüfus Kayıt Örneği-Yerleşim yeri belgesi(e-devlet sisteminden alınmış) (1 Asıl – 1 Fotokopi)
 • Yetkililere ait 2’şer adet fotoğraf
 • Yetkili/yetkililere ait imza beyanı; yeni kimlik belgesine sahip olması durumunda Kimlik paylaşım sisteminden düzenlenebilmektedir, ancak eski kimlik olması durumunda müdürlüğümüzce, yetkililerin bulundukları ildeki Ticaret Sicili Müdürlüklerinde ve noterler tarafından da imza beyannamesi düzenlenebilmektedir.
 •  *Oda kayıtları için oda beyannamesinin yetkili tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.(Tüzel Kişiler için  Oda Beyannamesi)

LİMİTED ŞİRKETİ (Karar tarihinden itibaren 15 gün içinde TTK. MADDE 30)

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Noter Tasdikli Gündem Kararı
 • Şube Açılışına dair genel kurul kararı noter tasdikli
 • Yetkililere ait Nüfus Kayıt Örneği-Yerleşim yeri belgesi(e-devlet sisteminden alınmış) (1 Asıl – 1 Fotokopi)
 • Yetkililere ait 2’şer adet fotoğraf
 • Hazirun Cetveli
 • Yetkili/yetkililere ait imza beyanı; yeni kimlik belgesine sahip olması durumunda Kimlik paylaşım sisteminden düzenlenebilmektedir, ancak eski kimlik olması durumunda müdürlüğümüzce veya yetkililerin bulundukları ildeki Ticaret Sicili Müdürlüklerinde imza beyannamesi düzenlenecektir.
 •  *Oda kayıtları için oda beyannamesinin yetkili tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.(Tüzel Kişiler için  Oda Beyannamesi) (Şahıslar İçin Oda Beyannamesi)

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

ADRES DEĞİŞİLİĞİ

ŞAHIS

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yeni adresin görüldüğü Vergi Dairesi yazısı

ANONİM ŞİRKET

LİMİTED ŞİRKET

KOOPERATİF (Karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde TTK madde 30)

HİSSE DEVRİ (Noter tasdik tarihinden itibaren 15 gün içinde)

ANONİM ŞİRKET (Tek ortağa düşme ve ortaklıktan çıkma durumu dışında tescile tabi değildir.)

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı(Tek ortaklığa düşme ve tek ortaklıktan çıkma) ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Hazirun Cetveli
 • Noter tasdikli hisse satış sözleşmeleri ( 1 Asıl 1 Fotokopi)
 • Yeni Ortaklara ait Onaylı Kimlik-Yerleşim Yeri Belgesi ( 1 Asıl 1 Fotokopi) ( eğer yeni ortak katılımı varsa)
 • Pay Defteri noter onaylı

LİMİTED ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Noter tasdikli hisse satış sözleşmeleri ( 1 Asıl 1 Fotokopi)
 • Yeni ortaklara ait Nüfus Kayıt Örneği-Yerleşim yeri belgesi(e-devlet sisteminden alınmış) (1 Asıl – 1 Fotokopi)

NOT : Limited şirketlerde; Ortak sayısı  1 e düşerse 1 hafta içinde tescili zorunludur(TTK 574)

ANA SÖZLEŞMEDE MADDE DEĞİŞİKLİĞİ (AMAÇ, KONU, UNVAN V.B.) (Karar tarihinden itibaren 15 gün içinde TTK Madde 30)

ŞAHIS

NOT : Bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunlu hallere dikkat edilmesi gerekmektedir.

ANONİM ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Tadil metni düzenlemesi zorunlu olmayıp; Genel Kurulun içerisinde yeni metnin tam ve eksiksiz yazılması gerekmektedir.(MERSİS ön izlemesindeki yeni metnin aynısı mutlaka yazılması)

NOT : Bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunlu hallere dikkat edilmesi gerekmektedir.

LİMİTED ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Tadil metni düzenlemesi zorunlu olmayıp; Genel Kurulun içerisinde yeni metnin tam ve eksiksiz yazılması gerekmektedir.(MERSİS ön izlemesindeki yeni metnin aynısı mutlaka yazılması)

KOOPERATİF

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • İlgili Bakanlık ya da Müdürlükten alınmış izin yazısı

NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ (Karar tarihinden itibaren 15 gün içinde TTK Madde 30)

ANONİM ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Tür değiştirme planı
 • Tür değiştirme Raporu
 • Denetime tabi şirketlerde denetçi, diğer şirketlerde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış son bilanço ve gerekirse ara bilanço
 • Tür değiştiren şirketlerin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı mal ve hak listesi ve bu sicillere ilişkin beyan
 • Ayni sermaye olması durumunda Mahkeme Kararı-Bilir Kişi Raporu
 • Yasal defterlerin numaralandırılarak Müdürlüğümüze getirilmesi gerekmektedir.
 • Bakanlık temsilcisi Raporu

LİMİTED ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Ayni sermaye olması durumunda Mahkeme Kararı-bilirkişi raporu
 • Tür değiştirme planı
 • Tür değiştirme raporu
 • Denetime tabi şirketlerde denetçi, diğer şirketlerde Müdürler tarafından onaylanmış son bilanço ve gerekirse ara bilanço
 • Yasal defterlerin numaralandırılarak Müdürlüğümüze getirilmesi gerekmektedir.
 • Tür değiştiren şirketlerin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı mal ve hak listesi ve bu sicillere ilişkin beyan

TİCARİ İŞLETMELERİN TİCARET ŞİRKETİNE DÖNÜŞMESİ

Bir ticari işletmenin bir ticari şirkete dönüşmesi esnasında yeni türün kuruluşu esnasında istenen belgeler temin edilir, bunlara ilave olarak;

 1. Ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu (Raporu hazırlayan müşavirin oda faaliyet belgesinin raporun ekinde bulunması gerekir)
 2. Ticari işletmenin tapu, trafik, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ve diğer sicillerde kayıtlı bulunan mal varlığı listesi
 3. Bu mal varlıklarının sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyanları
 4. Tür değişiklik planı
 5. Tür değişiklik raporu

TİCARET ŞİRKETİNİN TİCARİ İŞLETMESİNE DÖNÜŞMESİ

Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesi esnasında yeni türün kuruluşu esnasında istenen belgeler temin edilir, bunlara ilave olarak;

 1. Tür değiştirmeye ilişkin Genel kurul Kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)
 2. Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı tarafından imzalı)
 3. Genel kurula ait gündem
 4. Genel kurul tarafından onaylanmış tür değiştirme planı
 5. Şirketin yönetim organı tarafından hazırlanan tür değiştirme raporu
 6. Tür değiştiren şirketin denetime tabi olması halinde denetçi tarafından; diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço veya gerektiğinde ara bilanço
 7. Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, trafik, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı SMM/YMM raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu (Raporu hazırlayan müşavirin oda faaliyet belgesinin raporun ekinde bulunması gerekir)
 8. Tür değiştiren şirketin; tapu, trafik, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan

SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ (Karar tarihinden itibaren 15 gün içinde TTK. MADDE 30, Rüçhakkı dikkate alınmalı)

ANONİM ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Sermaye artırımına iştirak eden pay sahiplerini gösterir liste
 • Eski sermayenin ödendiğini gösterir Mali müşavir raporu
 • Mali müşavire ait faaliyet raporu güncel,
 • Artırılan sermayenin ¼’ün bloke edildiğine dair banka yazısı ve dekontu(her ortak için ayrı)
 • Tek ortaklı değilse Bakanlık Temsilcisi bulundurmak zorundadır.

LİMİTED  ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Eski sermayenin ödendiğini gösterir Mali müşavir raporu
 • Mali müşavire ait faaliyet raporu güncel

TASFİYE  (Karar tarihinden itibaren 15 gün içinde

ANONİM ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Tasfiye memuruna ait İmza beyanı(Yeni kimlik olması durumunda kimlik paylaşım sisteminden düzenlenmektedir, ancak eski kimlik olması durumunda Müdürlüğümüzce düzenleneceğinden kimlik aslının ibrazı zorunludur)
 • Alacaklılara çağrı ilanı

LİMİTED ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Tasfiye memuruna ait İmza beyanı(Yeni kimlik olması durumunda kimlik paylaşım sisteminden düzenlenmektedir, ancak eski kimlik olması durumunda Müdürlüğümüzce düzenleneceğinden kimlik aslının ibrazı zorunludur)
 • Alacaklılara çağrı ilanı

KOOPERATİF

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Alacaklılara çağrı ilanı

TERKİN (KAYIT SİLİNME) 

ŞAHIS

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe
 • Vergi Dairesinden İşin Terk edildiğine dair belge/ yada
 • Şahsın vefatı durumunda ölüm belgesi-mirasçı başvurusu ile)yada
 • Bilanço esasından İşletme hesabına düşmek

ANONİM ŞİRKET (Karar tarihinden itibaren 15 gün içinde)

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 adet Noter onaylı)(3.Tasfiye ilanının üzerinden 3 ay geçmesi gerekmektedir)
 • Hazirun Cetveli
 • Kapanış Bilançosu (Sıfır Bilanço) (2 Adet – Mali Müşavir onaylı)
 • Vergi Dairesi ve SGK’dan borcu yoktur yazısı

LİMİTED ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 adet Noter onaylı) 3.Tasfiye ilanının üzerinden 3 ay geçmesi gerekmektedir)
 • Hazirun Cetveli
 • Kapanış Bilançosu (Sıfır Bilanço)(2 Adet – Mali Müşavir onaylı)
 • Vergi Dairesi ve SGK’dan borcu yoktur yazısı

KOOPERATİF

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 adet Noter onaylı) 3.Tasfiye ilanının üzerinden 3 ay geçmesi gerekmektedir)
 • Hazirun Cetveli
 • Kapanış Bilançosu (Sıfır Bilanço) (2 Adet – Mali Müşavir onaylı)
 • Vergi Dairesi ve SGK’dan borcu yoktur evrağı

YETKİ ATAMA (Karar tarihinden itibaren 15 gün içinde)

ANONİM ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı-(Temsil ilzam TTK 365 ve Görev dağılımı TTK 366 ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Ortak dışı Yönetim Kurulu üyesinden Görev kabul beyanı
 • Yetkili/yetkililere ait imza beyanı; yeni kimlik belgesine sahip olması durumunda Kimlik paylaşım sisteminden düzenlenebilmektedir, ancak eski kimlik olması durumunda müdürlüğümüzce veya yetkililerin bulundukları ildeki Ticaret Sicili Müdürlüklerinde ve Noterlerce düzenlenecektir.

LİMİTED ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Dışarıdan Müdür ataması varsa ( 1 Asıl 1 Fotokopi), Görev kabul beyanı
 • Yetkili/yetkililere ait imza beyanı; yeni kimlik belgesine sahip olması durumunda Kimlik paylaşım sisteminden düzenlenebilmektedir, ancak eski kimlik olması durumunda müdürlüğümüzce veya yetkililerin bulundukları ildeki Ticaret Sicili Müdürlüklerinde imza beyannamesi düzenlenecektir.

En azından bir ortağın şirketin Yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gereklidir. (TTK Madde 623/1)

Şirketin birden fazla Müdürünün bulunması halinde bunlardan biri, şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanır. (TTK Madde 624/1)

KOOPERATİF

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU (https://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)
 • Dilekçe (2 adet 1’i Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Hazirun Cetveli
 • Yetkili/yetkililere ait imza beyanı; yeni kimlik belgesine sahip olması durumunda Kimlik paylaşım sisteminden düzenlenebilmektedir, ancak eski kimlik olması durumunda müdürlüğümüzce veya yetkililerin bulundukları ildeki Ticaret Sicili Müdürlüklerinde imza beyannamesi düzenlenecektir.

SİGORTA ACENTELİĞİ TESCİLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Müdürlüğümüze hitaben yazılmış dilekçe
 2. Acentelik sözleşmesi fotokopisi
 3. Noter onaylı Acentelik vekâletnamesi(2 adet + 1 fot.)

MERSİS girişinde Acentelik vekâletnamesinin taratılarak belgenin eklenmesi zorunludur.

BİRLEŞME TESCİLİ

(TİCARET SİCİL YÖNETMELİĞİNİN 126.VE 127 MAD.)

LİMİTED ŞİRKET

 1. Dilekçe (müdürlüğümüze hitaben)
 2. Genel Kurul Kararı (1 adet noter onaylı+1 fot.)gündem kararı – Hazirun cetveli
 3. Birleşme sözleşmesi
 4. Birleşme Raporu (KOBİ ölçütündeki şirketlerde inceleme hakkından vazgeçilmesi durumunda, tüm ortaklar tarafından onaylanan belge müdürlüğe verilir.)
 5. Birleşme Beyanı(Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 126/2 madde)
 6. Yönetim Kurulu Beyanı(Alacaklılarının tehlikeye düşmediğine ilişkin beyan)
 7. Mali Müşavir Raporu-Faaliyet belgesi
 8. Birleşme Bilançosu
 9. Sermaye artırımına ilişkin belgeler
 10. İnceleme hakkına dair T.S. Gazetesi örneği
 11. Alacaklılara çağrı metni
 12. Yeni kuruluş şeklinde yapılıyorsa kuruluş evraklarının düzenlenmesi,

ANONİM ŞİRKET

 1. Dilekçe
 2. Bakanlık temsilcisi Raporu
 3. Genel kurul Belgeleri
 4. Birleşme sözleşmesi
 5. Birleşme Raporu (Tüm ortakların onaylaması halinde KOBİ ölçütündeki şirketlerde bu raporun düzenlenmesinden vazgeçilebilir)
 6. Birleşme Beyanı
 7. M. Müşavir Raporu
 8. Alacaklıların tehlikeye düşmediğine ilişkin Yönetim Kurulu Beyanı
 9. Birleşme Bilançosu
 10. Sermaye artırımına ilişkin belgeler
 11. İnceleme hakkına dair T.T.S. Gazetesi örneği
 12. Alacaklılara çağrı ilanı
 13. Yeni Kuruluş halinde; kuruluş evrakları
 14. Bakanlık iznine tabi şirketlerde izin yazısı

BÖLÜNME İŞLEMLERİ( LİMİTED-ANONİM ŞİRKETLER İÇİN)

(Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 128. Ve 129.Mad.)

 1. Dilekçe
 2. Genel Kurul Belgeleri
 3. Bölünme Planı-Sözleşmesi
 4. Bölünme Raporu
 5. Anonim Şirketlerde Bakanlık temsilcisi Raporu
 6. İnceleme hakkına ilişkin T.T.S.Gazetesi örneği
 7. Alacaklıların teminat altına alındığına ilişkin beyan
 8. Alacaklılara çağrı ilanı
 9. Mali müşavir raporu(T.S.Yönetmeliği 128/3)
 10. Bölünme Beyanı-Bilançosu
 11. Bölünen şirketlerin; tapu gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi ve beyanı
 12. Sermaye artırımı/azaltımına ilişkin belgeler
 13. Bölünme sonucunda kurulacak şirketler için kuruluş evrakları

DİLEKÇE VE KARAR ÖRNEKLERİ

Dilekçe Örneği

A.Ş – Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası ve Yeni Üye Atanması Karar Örneği

A.Ş – Ana sözleşme Madde Değişikliği Toplantı Tutanak Örneği

A.Ş – Tasfiye Sonu (Kapanış) Genel Kurul Örneği

A.Ş – Olağan Toplantı Tutanağı Örneği

A.Ş – Sermaye Artırımı Toplantı Tutanağı Örneği

A.Ş – Tasfiyeden Dönüş Toplantı Tutanağı Örneği

A.Ş – Tasfiyeye Giriş ve Temsil İlzam Toplantı Tutanağı Örneği

A.Ş – Adres Değişikliği Karar Örneği

A.Ş – Hisse Senedi Basımı Karar Örneği

A.Ş – Ruchan Hakki Kullanımı Karar Örneği

A.Ş – Şube Açılış Kararı Örneği

A.Ş – Şube Kapanış Karar Örneği

A.Ş – Tek Pay Ortaklığından Çıkış Karar Örneği

A.Ş – Temsil İlzam ve Görev Taksimi Karar Örneği

A.Ş – TTK 338 Bildirimi Tek Pay Sahiplik Karar Örneği

A.Ş – Tüzel Kişi Temsilci Atama Karar Örneği

LTD ŞTİ – Ana Sözleşme Değişikliği Karar Örneği

LTD ŞTİ – Adres Değişikliği Örneği

LTD ŞTİ – Hisse Devri Karar Örneği

LTD ŞTİ – Temsil İlzam-Yetki İptal Karar Örneği

LTD ŞTİ – Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

LTD ŞTİ – Sermaye Artırımı Karar Örneği

LTD ŞTİ – Şube Açılış-Kapanış

LTD ŞTİ – Tasfiye Kapanış Karar Örneği