Bolu TSO

Çevrimiçi
Bolu TSO

Merhaba 👋

Bize soru sorabilirsiniz?

Etüt Araştırma

mehmettarik

MEHMET TARIK AKKAŞ

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Etüt Araştırma Memuru’nun görev ve sorumlulukları şunlardır:

* Yerli Malı Belgesi tanzim edilmesi,

* İmalat Yeterlik Belgesi tanzim edilmesi,

* İmalatçı Belgesi tanzim edilmesi,

* Su İhtiyaç Belgesi tanzim edilmesi,

* Fiili tüketim belgelerinin düzenlenmesi,

* Azami fiyat tarifelerinin düzenlenmesi ilgili başvuru kabul ve sekretarya işlemleri,

* PRS.04 Sanayi Kapasite Raporu Prosesi’ ne göre, üye imalatçı firmaların üretim kapasitelerini tespit eden Sanayi Kapasite Raporlarını yürürlükteki yöntem ve kriterlere göre tespit etmek, bunun için Oda eksperi ile birlikte firmaların kapasiteye esas işyerlerinde incelemelerde bulunmak, raporları düzenlemek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne göndermek, ilgili yazışmaları yapmak ve onaylı Sanayi Kapasite Raporlarını belirli bir klasörde muhafaza etmek,

* Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen Sanayi Kapasite Raporu tanzim kriter ve esas değişikliklerini içeren yazıları bir klasörde muhafaza ederek Oda eksperini bilgilendirmek,

* Sanayi Kapasite Raporları yoluyla üye sanayicilerden alınan bilgilerden istatistikler oluşturmak, bilgisayar ortamında bir sanayici listesi düzenleyerek listeyi güncel olarak izlemek, Sanayi Kapasite Raporlarına ilişkin kayıtları tutmak, web sitesine sanayicilere ilişkin bilgileri girmek,

* Her yıl üye sanayici listesindeki firmalara yazılar göndererek imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını, ithalat ve ihracat mamulleri ile rakamlarını derlemek ve gerekli istatistik-analiz çalışmalarını yapmak,

* Üye firmalara veya üçüncü kişi/kurumlara su ihtiyaç belgesi ile PRS.08 Ekspertiz Raporları Prosesi kapsamında gayrimenkul rayiç, makine-tesisat yeniden değerleme vb. konularında ekspertiz raporu düzenlemek,

* Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon, dış ticaret, açılan-kapanan şirketler, milli gelir, işsizlik ve istihdam oranları, tarım-sanayi ve hizmetler sektörleri vb. ulusal ve il bazlı ekonomi istatistiklerini güncel olarak izlemek ve gerekli olanların kayıtlarını tutarak muhafaza etmek,

* Kuruluşumuza resmi kurum-kuruluşlar ve üçüncü kişilerce yapılan enflasyon oranlarına ilişkin bilgi taleplerini cevaplamak,

* Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve şahıslardan gelen ve mal ve hizmetlerin piyasa rayiç fiyat tespit taleplerini içeren yazıları cevaplamak,

* Belirlenen mal ve hizmetlerde yaşanan piyasa fiyat hareketlerini izlemek,

* Genel Sekreter tarafından Etüt-Araştırma Servisi’ne havale edilen ve cevaplanması gereken yazıları cevaplamak, araştırma ve inceleme gerekiyorsa yerine getirmek,

* Fire ve Zayiat Oranları Kayıt Defteri’ni muhafaza etmek; sanayi üretiminde oluşan fire ve zayiat oranlarına ilişkin Kuruluşumuza gelen bilgi taleplerini, bu defterde yer alan bilgilere göre cevaplamak,

* Üye temsilcisi sıfatıyla sorumlu olduğu üye gruplarına proseste belirtilen hizmetleri sunmak

* Kalite Yönetim Sistemi kapsamında birim olarak ilgili prosedür, proses ve talimatlar gereği tutulması gereken kayıtları birim ile ilgili tüm sistem dokümanlarını tutmak ve muhafaza etmek,

* Genel Sekreter tarafından konusu ve görev alanıyla bağlantılı olarak verilecek diğer benzer işler.

YETERLİK VE NİTELİKLER

Bu göreve atanacak personelde aranan nitelik ve yeterlikler, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve Oda ve Borsalar Personel Yönetmeliği’nde ve Oda İç Yönergesi’nde düzenlenmiştir.

İşe alım, Oda tarafından yapılacak yazılı sınavda başarı gösteren adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak üzere, alınacak kişi sayısının 2 veya 4 katı adayın çağrılarak sözlü sınav uygulanmasının ardından, burada da başarı kaydeden adaylar arasından, kişisel yeterlikler, özellikler, beceri ve nitelikler de dikkate alınarak yapılır. Kurumda çalışacak kişilerde; bölge ve dış dünya ile iletişime açık ve kendine güvenen, başarılı olma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, farkındalık ve fark yaratma düzeyi yüksek, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, yaratıcı, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip olmak, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilme ve insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü olmak, tercihen yabancı dil bilgisine ve mühendis formasyonlu olmak gibi özellikler aranır.

İLETİŞİM

Telefon0 374 215 16 92  –  0 374 215 16 93
Dahili115
Faks0 374 215 16 94
E-Posta[email protected]
AdresBorazanlar Mh. D100 Karayolu Cd. No:42 – BOLU