Bolu TSO

Çevrimiçi
Bolu TSO

Merhaba 👋

Bize soru sorabilirsiniz?

Bilgi İşlem

Ahmet YURUKOGLU Vesikalik

AHMET YÜRÜKOĞLU

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Bilgi – İşlem memurunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kuruluşumuzun bilgisayar sistemini oluşturan bilgisayar donanımları, bilgisayar yazılımları (programları), bilgisayarlar arası ağ bağlantıları, Kuruluşumuzun internet sitesi, elektronik posta düzeni ile bilgisayar çevre birimlerinin (yazıcı, tarayıcı, modem vb.) satın alınması, kurulumu, değiştirilmesi, güncellenmesi, kontrolü, bakımı, gereksinim duyulan malzemelerin temini işlemlerini yerine getirmek,

b) TLM.02 Bilgi İşlem Yedekleme Talimatı’na göre veritabanında bulunan bilgilerin günlük ve aylık yedekleme işlemlerini yerine getirmek,

c) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 9/1. maddesi gereğince, üye kayıtlarının elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veritabanında güncel olarak bulundurulması için gerekli çalışmaları yapmak,

c) Üyelerin aidat ve askı durumlarını belirten tebligatları mevzuat hükümlerine göre belirlenen dönemler itibariyle hazırlamak,

d) Kuruluşumuzun internet sitesinde yer alacak haber, duyuru vb. bilgilerin siteye girişini yapmak veya yayından kaldırmak,

e)  Talimat gereği, TIR servisinde yerine getirilen hizmetlere, koşulları ve türü Genel Sekreter tarafından belirlenen işler ile yardım etmek,

f) PRS.09 Bilgi İşlem Destek Prosesi kapsamında kurum içi destek taleplerini yerine getirmek ve kayıtlarını tutmak,

g)  Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

YETERLİK VE NİTELİKLER

Bu göreve atanacak personelde aranan nitelik ve yeterlikler, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve Oda ve Borsalar Personel Yönetmeliği’nde ve Oda İç Yönergesi’nde düzenlenmiştir.

İşe alım, Oda tarafından yapılacak yazılı sınavda başarı gösteren adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak üzere, alınacak kişi sayısının 2 veya 4 katı adayın çağrılarak sözlü sınav uygulanmasının ardından, burada da başarı kaydeden adaylar arasından, kişisel yeterlikler, özellikler, beceri ve nitelikler de dikkate alınarak yapılır. Kurumda çalışacak kişilerde; bölge ve dış dünya ile iletişime açık ve kendine güvenen, başarılı olma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, farkındalık ve fark yaratma düzeyi yüksek, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, yaratıcı, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip olmak, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilme ve insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü olmak, tercihen yabancı dil bilgisi, mühendis formasyonu ve teknik donanım bilgisine sahip olmak gibi özellikler aranır.

İLETİŞİM

Telefon0 374 215 16 92  –  0 374 215 16 93
Dahili127
Faks0 374 215 16 94
E-Posta[email protected]
AdresBorazanlar Mh. D100 Karayolu Cd. No:42 – BOLU