Bolu TSO

Çevrimiçi
Bolu TSO

Merhaba 👋

Bize soru sorabilirsiniz?

Kalite ve Akreditasyon

haber e 20140114160645

KALİTE POLİTİKASI  

Bolu iş dünyasının çatı kuruluşu olan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası,

Sınırları 5174 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı ile çizilen görev ve yetkileri çerçevesinde, hukuka tam bağlılık ilkesinden ve Akredite Oda olmanın verdiği bilinç ve sorumluluktan ayrılmadan;

 • Stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmak için risk, fırsat ve kaynaklarını tanımlayıp düzenli biçimde gözden geçirmeyi,
 • Tüm organlarını ve kadrosunu üye odaklı olarak verimli biçimde çalıştırmayı, bu doğrultuda çalışan ve yöneticilerini düzenli biçimde eğitmeyi,
 • Faaliyetlerinde tam üye memnuniyeti, sürdürülebilir yenilikçilik, sürekli iyileştirme, kişisel verilerin korunması ilkesi, sosyal sorumluluk ve çevreci yaklaşımı prensip edinmeyi,
 • Teknoloji kullanımı ve dijitalleşmeyi hizmet üretme ve üyelerine yaygınlaştırma süreçlerine optimum düzeyde adapte edebilmeyi kendisine temel kalite politikası olarak seçmiştir.

MİSYONUMUZ  

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın misyonu, 5174 sayılı TOBB mevzuatı çerçevesinde kurumsal altyapısını ve çalışanlarını güçlendirerek üyelerinin ve iş dünyasının ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler üretmek, üyelerine; kurumsallaşma, finansa erişim, dış ticaret, dijitalleşme, AB prosedür ve müktesebatına uyum, araştırma ve geliştirme, süreç iyileştirme gibi konularda destek vermek, üyelerinin tam memnuniyetini oluşturmak ve Bolu’daki kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile etkin bir iletişim sağlayarak üyelere ve toplumun tüm kesimlerine katkı sağlamaktır.

VİZYONUMUZ  

 • Bolu’nun ekonomik gelişiminde en önemli karar verici olabilmek,
 • Yüzde yüz üye memnuniyetini sağlayan bir kurum olmak,
 • Eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile üye işletmelerin süreçlerinin iyileştirilmesini sağlamak,
 • Bolu iş dünyasının yenilikçi, araştırma ve geliştirmeye dayalı, dijitalleşen ve dış ticaret odaklı bir biçimde markalar oluşturabilmesine katkı sağlamak,
 • Bölgenin öncü ve lider Odası olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Bu vizyona ulaşılırken aşağıdaki ilkeler temel alınmaktadır:

 • Tüm Üyeleri ve Paydaşları Kapsayacak Biçimde Bütüncül ve Çağdaş Yönetim Yaklaşımı
 • Kurum İçi Yenilikçilik ve Gelişim Odaklılık
 • Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
 • Katılımcılık
 • Uluslararasılaşmak
 • Dijitalleşme
 • Etkinlik ve Verimlilik
 • Kurumsal Öğrenme
 • Kurumsal Yetenek ve Kabiliyetlerin Çeşitlendirilmesi
 • Girişimciliği ve Girişimci Düşünceyi Destekleme
haber e 20140114160724
haber e 20140114160736