Bolu TSO

Çevrimiçi
Bolu TSO

Merhaba 👋

Bize soru sorabilirsiniz?

Hakkımızda

BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

Bolu tüccar ve sanayicisinin kanuni temsilcisi olan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, 665 Sayılı Kanun çerçevesinde, 1926 yılında kurulmuştur. O tarihte, Bolu’da ticaret ve sanayiye ilişkin bir üst kuruluş için gerekli şartlar tam olarak oluşmamış olmasına rağmen, zengin orman varlığı ve yer altı kaynaklarının düzenli bir biçimde değerlendirmek ve bunların imalatı ile ticaretini denetlemenin yanı sıra ülke genelinde de Odaların kurulmaya başlaması, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşuna ön ayak olmuştur.

1952 yılında çeşitli sebeplerden dolayı Odanın faaliyetlerine ara verilmiş ve o güne kadar tutulmakta olan kayıtlar, büyük bir talihsizlik eseri zayi edilmiştir. 1959 Yılında, 5590 sayılı kanuna göre 268 Tüccar ve Sanayicinin yazılı istekleri üzerine Ticaret Bakanlığı’nın 27.06.1959 tarih ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü Odalar-Borsalar şubesinin 10076 sayılı onay yazıları ile yeniden açılmasına izin verilmiştir.

Kuruluşumuz, 1 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na bağlı olarak faaliyet gösteren kamu kurumu niteliğine sahip bir meslek kuruluşudur. Odamızın, adı geçen Kanunun 12. maddesinde sayılan görevleri yerine getirmektedir.

Kuruluşumuzun faaliyet alanı içinde; Merkez İlçenin yanı sıra Dörtdivan, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Seben ve Yeniçağa ilçeleri bulunmaktadır. Odamıza kayıtlı ve faal üyelerimizin sayısı Haziran 2023 itibariyle 4000 dolayındadır. Bu üyelerin, faaliyette bulundukları alanlara göre ve uluslararası NACE kodlama sistemi esas alınarak sınıflandırıldıkları 15 meslek grubunun her birinin sahip olduğu üye sayısı ile orantılı olarak oluşturulan 15 Meslek Komitesi, bu Komitelerden yine üye sayıları ile orantılı olarak seçilen üyelerden oluşan 41 Kişilik Oda Meclisi, Oda Meclisinin kendi bünyesinden seçtiği 11 kişiden oluşan Yönetim Kurulu ile Odaya kayıtlı üyeler arasından seçilen 6 kişiden oluşan Disiplin Kurulu, Kuruluşumuzun 5174 Sayılı Kanun’da sayılan yasal organları durumundadır.

1959 yılında yeniden faaliyetine başlayan Kuruluşumuzun ilk Meclis Başkanı Süleyman Sırrı Baykan (07.08.1959 – 30.11.1959), ilk Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yar (07.08.1959 – 30.11.1959) ve ilk Genel Sekreteri İ. Hakkı Ürgüplü (16.11.1959 – 04.12.1962)’dür. 01.10.2022 tarihinde yapılan son Odamız organ seçimleri itibariyle Odamız Meclis Başkanlığı görevine Aydoğan Tekin, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Türker Ateş seçilmiştir. 16.03.2023 tarihinde Türker Ateş’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılmasının ardından 26.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen seçim sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Abdullah Alemdar seçilmiştir. Odamız Meclis Başkanlığı görevini Aydoğan Tekin, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi Abdullah Alemdar ve Genel Sekreterlik görevi de İsmail Gören tarafından sürdürülmektedir.

Bunun yanı sıra Kuruluşumuzun koordinatörlüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin önderliğinde TOBB’ye bağlı Oda ve Borsalarca eşzamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmaların sonucu olarak, faaliyette bulunduğumuz Bolu’da kadın ve genç girişimciliğinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, eğitilmesi, proje bazlı üretkenliğinin artırılması gibi amaçlarla, TOBB’nin 28.01.2008 tarihli tebliğini takiben TOBB Bolu Kadın Girişimciler Kurulu, 2009 yılı itibariyle de TOBB Bolu İl Genç Girişimciler Kurulu  oluşturulmuş olup faaliyetlerine devam etmektedir.

Kuruluşumuzun idari hizmetleri, her biri kendi konusunda uzman 17 personelimiz ile yürütülmektedir.

Odamız, aylık yayın organı olan “Bolu Ticaret ve Sanayi Bülteni” ile üyelerine ulaşmakta; kentimizde, bölgemizde ve ülkemizde üyelerimizi ilgilendiren gelişmeleri ve Odamızın faaliyetlerini bu yolla üyelerimize aktararak bilgilendirme faaliyetinde bulunmaktadır. Ayrıca “www.bolutso.org.tr” adresli internet sitemiz, bolutsokurumsal (instagram),Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (facebook) ve BoluBtso (X-Twitter) sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla da üyelerimize bilgi, haber ve duyurular en hızlı biçimde ulaştırılmakta; dış paydaşlarımıza da Odamız ve üyelerimiz ile ilgili geniş bir bilgi zemini sağlanmaktadır.

Odamız, hizmetlerini 2012 yılı sonundan itibaren “Borazanlar Mahallesi D100 Karayolu Caddesi No:42 – BOLU” adresinde yeni hizmet binasında yerine getirmektedir.

Tarihçe

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası 655 sayılı Kanunla 1926 Yılı Ekim ayında eşrafın teşvik ve gayretiyle kurulmuştur.

O tarihlerde Bolu’da Oda kurulmasını gerektiren ekonomik şartlar önemli bir seviyede bulunmamakla beraber zengin orman varlığını ve yeraltı servetlerini düzenli bir biçimde değerlendirmek ve bunların ticaret ve imalatını denetlemek amacı yanında, ileride bölge ekonomisine büyük ölçüde katkıda bulunacak olan Odaların yurdun her yerinde kurulmaya başlaması Bolu’da Oda açılmasına neden olmuştur.

Oda 1943 yılında kabul edilen 4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu gereğince 1926 yılında intibakını tamamlamış ve Bolu Ticaret ve Esnaf Odası olarak 1952 yılına kadar faaliyetini sürdürmüştür.

1952 Yılında çeşitli nedenler yüzünden Oda faaliyeti tatil edilmiş ve büyük bir talihsizlik eseri olarak kuruluşundan beri tutulmakta olan kayıtlar zayi edilmiştir.

1959 Yılında, 5590 sayılı kanuna göre 268 Tüccar ve Sanayicinin yazılı istekleri üzerine Ticaret Bakanlığı’nın 27.06.1959 tarih ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü Odalar-Borsalar şubesinin 10076 sayılı onay yazıları ile yeniden açılmasına izin verilmiştir.

O tarihte Bolu Valisi bulunan Sayın Hakkı ÜLKEN tarafından meslek gruplandırma kuruluna; Belediye Başkanı Sayın Necip VARLIK, keresteci Sabahattin ERATALAR; keresteci Alaattin ERATALAR, tornacı Nazif MUTLUER, manifaturacı Sabri ERATALAR, keresteci Kemal MENGENLİ, eczacı Turgut ÇULHA, keresteci Nasır GENÇGİL (Yümnüoğlu), keresteci Hikmet KESİM ve keresteci Sefer TEMEL seçilmiş ve bunların tefrik ettikleri 5 meslek grubuyla seçimlere gidilmiştir. Bu seçimi de yine Vali Sayın Hakkı ÜLKEN tarafından tayin olan Belediye Başkanı Necip VARLIK’ın başkanlığında Sabahattin ERATALAR, İsmail BAŞBOYACI, Nazif MUTLUER ve Ziya EMEN’den müteşekkil seçim kurulu yönetmiştir.

25.07.1959 Tarihinde yapılan bu ilk seçim neticelerine göre meslek komiteleri belirlenmiş ve her meslek komitesi kendi arasından seçtiği 2’şer kişilik Meclis üyeleri ile ilk teşekkül meclisi oluşturulmuştur.

Seçim Kurulunun daveti ile 07.08.1959 tarihinde toplanan bu teşekkül meclisi, Meclis Başkanlığına Süleyman Sırrı BAYKAN’ı, Başkan Vekilliğine de Sabahattin ERATALAR’ı, Yönetim Kurulu asil üyeliklerine ise; Hüseyin YAR, Hulki AVLACIOĞLU, Mehmet ÇATLADI, İsmail KESİM, Kemal İLKAY’ı seçmiştir.

Yönetim Kurulu aynı günün akşamı kendi arasında yaptığı toplantıda kurul başkanlığına Hüseyin YAR ve Başkan Vekilliğine de Hulki AVLACIOĞLU’nu seçmek suretiyle Oda’nın ikinci defa kuruluşunu tamamlayarak, kapanışından 7 yıl sonra faaliyete başlamasını sağlamış oluyordu.

Oda’nın faaliyet alanı içinde; GÖYNÜK, MUDURNU, SEBEN, KIBRISCIK, YENİÇAĞA, DÖRTDİVAN ve MENGEN İlçeleri bulunmaktadır.

MECLİS BAŞKANLARI

07.08.1959 – 11.12.1959 Süleyman Sırrı BAYKAN

11.12.1959 – 22.07.1960 Özhan ERİNÇ

23.07.1960 – 05.10.1960 Kamuran PEMBECİOĞLU

01.12.1960 – 30.11.1963 Salih BEŞLİ

01.12.1963 – 30.11.1964 M. Necdet YÜZBAŞIOĞLU

01.12.1964 – 30.11.1966 Sadık AYTUĞLU

01.12.1966 – 30.11.1968 Çetin SALUR

01.12.1968 – 30.11.1969 M. Necdet YÜZBAŞIOĞLU

01.12.1969 – 30.11.1970 Ayhan Sabit TÜZÜN

01.12.1970 – 30.11.1971 İsmail DAMGACIOĞLU

01.12.1971 – 30.11.1972 Salih Zeki KUTUCUOĞLU

01.12.1972 – 26.06.1974 Mehmet METİN

26.06.1974 – 30.11.1974 İsmail KESİM

01.12.1974 – 30.11.1975 Salih Zeki KUTUCUOĞLU

01.12.1975 – 30.11.1978 Mehmet COP

01.12.1978 – 30.11.1979 Fikret BAŞGÜNEY

01.12.1979 – 30.11.1981 Emin AKMAN

01.12.1981 – 24.02.1984 Mehmet COP

02.03.1984 – 14.11.1985 Emin AKMAN

14.11.1985 – 28.02.1986 Tayyar ŞANVER

28.02.1986 – 25.03.1992 Mehmet COP

26.03.1992 – 28.11.1995 Kemal ÖZKAN

29.11.1995 – 21.02.2000 Mehmet COP

22.02.2000 – 08.03.2005 Sabahattin Ahmet YAMANER

11.03.2005 – 15.02.2009 Umut ORAN

18.02.2009 – 27.06.2013 Ahmet KAHRAMAN

28.06.2013 – 01.04.2018 Gökhan YAMAN

02.04.2018- 08.10.2022  Halit ERGÜL

08.10.2022- __.__.____  Aydoğan TEKİN

YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI

07.08.1959 – 30.11.1959 Hüseyin YAR

01.12.1959 – 30.11.1960 Hulki AVLACIOĞLU

01.12.1960 – 30.11.1963 Alaettin ERATALAR

01.12.1963 – 30.11.1964 Sadık AYTUĞLU

01.12.1964 – 30.11.1966 M. Necdet YÜZBAŞIOĞLU

01.12.1966 – 30.11.1969 Muzaffer IŞIN

01.12.1969 – 14.09.1971 Dr. Vasfi BİROL

14.09.1971 – 30.11.1975 Ahmet ÇATLADIOĞLU

01.12.1975 – 30.11.1977 Muzaffer IŞIN

01.12.1977 – 30.11.1978 Kemal ERPAÇAL

01.12.1978 – 30.11.1979 Sabahattin KALAYCIOĞLU

01.12.1979 – 30.11.1981 Zekai Güney KAYA

01.12.1981 – 02.08.1983 Muzaffer IŞIN

02.08.1983 – 02.03.1984 Ahmet ÇATLADIOĞLU

02.03.1984 – 14.03.1986 Ayhan SEVAL

14.03.1986 – 24.11.1987 Yavuz KINACI

25.11.1987 – 26.03.1992 Sabahattin ERATALAR

27.03.1992 – 29.09.1994 Şevket Sadık ÇATLADI

03.10.1994 – 28.11.1997 Vedat TURAN

01.12.1997 – 10.03.2005 Turgut KALAYCIOĞLU

11.03.2005 – 25.05.2007 Sabahattin Ahmet YAMANER

26.05.2007 – 06.06.2007 İlhami KESEN (Vekâleten)

07.06.2007 – 04.01.2008 İlhami KESEN

05.01.2008 – 19.02.2009 Türker ATEŞ

20.02.2009 – 27.06.2013 Emin SEMERCİOĞLU

28.06.2013 – 16.03.2023 Türker ATEŞ

26.03.2023 –  __.__.____ Abdullah ALEMDAR