0 374 215 16 92 - 0 374 215 16 93 HABERLERDUYURULAR
TR

Ünvan/İştigal konusu veya ilgili kelimeyi yazınız

Üye aramasını bir meslek grubu içinde yapabilirsiniz
Kurumsal

Muhasebe

ESRA EROĞLU DEMİRBAŞ

1. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Muhasebe sorumlusunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

* TLM.04 Mühür Kullanma Talimatına göre Kuruluşumuzun mührü kullanmak ve muhafaza etmek,

* Odanın günlük işleyişinden doğan vezne ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi

* Yıllık gelir ve gider bütçe tahminini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde düzenleyip Genel Sekreterin görüşüne sunmak,

* Bütçe tahmini ve gerçekleşmeleri arasında aylık olarak performans değerlendirmeleri yapmak,

* Kuruluşumuzda verilen hizmet ve belgeler ile yapılan giderlere ilişkin günlük tahsil ve tediye işlemlerini, banka hareketlerini vb. muhasebe işlemlerini gerçekleştirmek,

* Aidatlar ile ilgili tahakkuk ve matrahları alarak tüm üyelerin aidat tahakkuk işlemlerini yapmak,

* Aylık gelir-gider ve mizan cetvellerini hazırlayarak Genel Sekretere sunmak,

* Yıl sonu hesap kapama işlemlerini yürütmek,

* Kuruluşumuz personelinin maaş ve ikramiye bordrolarını düzenlemek ve personele dağıtmak,

* Yasal olarak zorunlu olan mali bildirim ve beyannamelerin düzenlenmesi ve ödenmesi işlemlerini yaparak kayıtlarını muhafaza etmek,

* Fatura tasdik taleplerini, gerektiğinde Etüt-Araştırma Sorumlusundan rayiç fiyat konusunda yardım alarak yerine getirmek,

* TLM.04 Mühür Kullanma Talimatına göre Kuruluşumuzun mührü kullanmak ve muhafaza etmek,

* PRS.06 Satın Alma Prosesinde belirtilen konusu ile ilgili sorumlulukları yerine getirmek,

* Genel Sekreter tarafından konusu ve görev alanıyla bağlantılı olarak verilecek diğer benzer işler

2. YETERLİK VE NİTELİKLER

Bu göreve atanacak personelde aranan nitelik ve yeterlikler, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve Oda ve Borsalar Personel Yönetmeliği’nde ve Oda İç Yönergesi’nde düzenlenmiştir.

İşe alım, Oda tarafından yapılacak yazılı sınavda başarı gösteren adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak üzere, alınacak kişi sayısının 2 veya 4 katı adayın çağrılarak sözlü sınav uygulanmasının ardından, burada da başarı kaydeden adaylar arasından, kişisel yeterlikler, özellikler, beceri ve nitelikler de dikkate alınarak yapılır. Kurumda çalışacak kişilerde; bölge ve dış dünya ile iletişime açık ve kendine güvenen, başarılı olma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, farkındalık ve fark yaratma düzeyi yüksek, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, yaratıcı, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip olmak, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilme ve insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü olmak, tercihen yabancı dil bilgisine sahip olmak gibi özellikler aranır.

İLETİŞİM

Telefon: 0 374 215 16 92  -  0 374 215 16 93
Dahili: 121
Faks: 0 374 215 16 94
E-Posta: muhasebe@bolutso.org.tr
Adres: Borazanlar Mh. D100 Karayolu Cd. No:42 - BOLU

 

EMRE GÜLER

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

2. Muhasebe memurunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

* TLM.04 Mühür Kullanma Talimatına göre Kuruluşumuzun mührü kullanmak ve muhafaza etmek,

* Odanın günlük işleyişinden doğan vezne ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi

* Yıllık gelir ve gider bütçe tahminini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde düzenleyip Genel Sekreterin görüşüne sunmak,

* Bütçe tahmini ve gerçekleşmeleri arasında aylık olarak performans değerlendirmeleri yapmak,

* Kuruluşumuzda verilen hizmet ve belgeler ile yapılan giderlere ilişkin günlük tahsil ve tediye işlemlerini, banka hareketlerini vb. muhasebe işlemlerini gerçekleştirmek,

* Aidatlar ile ilgili tahakkuk ve matrahları alarak tüm üyelerin aidat tahakkuk işlemlerini yapmak,

* Aylık gelir-gider ve mizan cetvellerini hazırlayarak Genel Sekretere sunmak,

* Yıl sonu hesap kapama işlemlerini yürütmek,

* Kuruluşumuz personelinin maaş ve ikramiye bordrolarını düzenlemek ve personele dağıtmak,

* Yasal olarak zorunlu olan mali bildirim ve beyannamelerin düzenlenmesi ve ödenmesi işlemlerini yaparak kayıtlarını muhafaza etmek,

* Fatura tasdik taleplerini, gerektiğinde Etüt-Araştırma Sorumlusundan rayiç fiyat konusunda yardım alarak yerine getirmek,

* TLM.04 Mühür Kullanma Talimatına göre Kuruluşumuzun mührü kullanmak ve muhafaza etmek,

* PRS.06 Satın Alma Prosesinde belirtilen konusu ile ilgili sorumlulukları yerine getirmek,

* Genel Sekreter tarafından konusu ve görev alanıyla bağlantılı olarak verilecek diğer benzer işler

YETERLİK VE NİTELİKLER

Bu göreve atanacak personelde aranan nitelik ve yeterlikler, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve Oda ve Borsalar Personel Yönetmeliği’nde ve Oda İç Yönergesi’nde düzenlenmiştir.

İşe alım, Oda tarafından yapılacak yazılı sınavda başarı gösteren adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak üzere, alınacak kişi sayısının 2 veya 4 katı adayın çağrılarak sözlü sınav uygulanmasının ardından, burada da başarı kaydeden adaylar arasından, kişisel yeterlikler, özellikler, beceri ve nitelikler de dikkate alınarak yapılır. Kurumda çalışacak kişilerde; bölge ve dış dünya ile iletişime açık ve kendine güvenen, başarılı olma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, farkındalık ve fark yaratma düzeyi yüksek, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, yaratıcı, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip olmak, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilme ve insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü olmak, tercihen yabancı dil bilgisine sahip olmak gibi özellikler aranır.

İLETİŞİM

Telefon: 0 374 215 16 92  -  0 374 215 16 93
Dahili: 120
Faks: 0 374 215 16 94
E-Posta: muhasebe2@bolutso.org.tr
Adres: Borazanlar Mh. D100 Karayolu Cd. No:42 - BOLU
Bolu TSO