0 374 215 16 92 - 0 374 215 16 93 HABERLERDUYURULAR
TR

Ünvan/İştigal konusu veya ilgili kelimeyi yazınız

Üye aramasını bir meslek grubu içinde yapabilirsiniz
Kurumsal

Ticaret Sicili Müdürlüğü

TÜLAY TERZİ

Müdür

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Ticaret Sicili Müdürü’nün görev ve sorumlulukları şunlardır:

* Üye firmaların Bağ-Kur ,Sgk ile ilgili işlemlerine ilişkin Kuruluşumuzda doldurulan ve tasdik edilen formları doldurmak,

* Ticaret Siciline tescil olmak isteyen firmaların tescil işlemlerini PRS.01 Ticaret Siciline Tescil Prosesi çerçevesinde yerine getirmek,

* Ticaret Sicilinde tescili zorunlu tutulan değişiklik işlemlerinin tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi,

* Üyelerin talep ettikleri belgeleri (Sicil Tasdiknamesi, Ortaklar Pay Listesi, İhale Durum Belgesi vb. diğer belgeler) bilgisayar programı yardımıyla tanzim etmek ve onaylamak,

* Ticaret Siciline ilk tescil aşamasında banka aracılığıyla firmalardan tahsil edilen 4/10.000 paylarına ilişkin bilgileri iki ayda bir Rekabet Kurumu’na göndermek,

* Ticaret sicilinden terkin edilen ve tasfiyeye giren firmalara ilişkin bilgileri (kooperatifler hariç) her ay Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirmek,

* İdari ve adli kurum-kuruluşlar ile TOBB’ den Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben gönderilen veya Genel Sekreter tarafından gereği için Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne havale edilen bilgi talebi yazılarını, firmaların sicil dosyalarında mevcut bilgiler ışığında hazırlamak,

* Ticaret Sicili işlemlerinde kullanılan dilekçe vb. kaydı gereken evrakın Ticaret Sicili Gelen-Giden Evrak Defterlerine tarih ve numara vermek suretiyle kayıtlamak,

* Tescili gerçekleştirilen ve ilanı gereken işlemlerin ilan metinlerini her haftanın son çalışma günü kargo yoluyla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne göndermek,

* Müdürlüğe ulaşan Ticaret Sicili Gazetelerini firmalar için belirlenen miktarlara göre tanzim etmek; firmalara elden veya posta yoluyla teslim edilerek ulaştırılmasını sağlamak,

* Tapu işlemlerinde kullanılmak üzere talep eden firmalar adına yetki belgeleri düzenlemek ve onaylamak,

* TLM.04 Mühür Kullanma Talimatına göre Kuruluşumuzun mührü kullanmak ve muhafaza etmek,

YETERLİK VE NİTELİKLER

Bu göreve atanacak personelde aranan nitelik ve yeterlikler, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve Oda ve Borsalar Personel Yönetmeliği’nde ve Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 8. Maddesinde düzenlenmiştir.

İLETİŞİM

Telefon: 0 374 215 16 92  -  0 374 215 16 93
Dahili: 112
Faks: 0 374 215 16 94
E-Posta: sicil@bolutso.org.tr
Adres: Borazanlar Mh. D100 Karayolu Cd. No:42 - BOLU

 

 

HAVVA MERAY

Müdür Yrd.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı’nın görev ve sorumlulukları şunlardır:

* Üye firmaların Bağ-Kur ,SGK ile ilgili işlemlerine ilişkin Kuruluşumuzda doldurulan ve tasdik edilen formları doldurmak,

* Ticaret Siciline tescil olmak isteyen firmaların tescil işlemlerini PRS.01 Ticaret Siciline Tescil Prosesi çerçevesinde yerine getirmek,

* Ticaret Sicilinde tescili zorunlu tutulan değişiklik işlemlerinin tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi,

* Üyelerin talep ettikleri belgeleri (Sicil Tasdiknamesi, Ortaklar Pay Listesi, İhale Durum Belgesi vb. diğer belgeler) bilgisayar programı yardımıyla tanzim etmek ve onaylamak,

* Ticaret Siciline ilk tescil aşamasında banka aracılığıyla firmalardan tahsil edilen 4/10.000 paylarına ilişkin bilgileri iki ayda bir Rekabet Kurumu’na göndermek,

* Ticaret sicilinden terkin edilen ve tasfiyeye giren firmalara ilişkin bilgileri (kooperatifler hariç) her ay Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirmek,

* İdari ve adli kurum-kuruluşlar ile TOBB’ den Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben gönderilen veya Genel Sekreter tarafından gereği için Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne havale edilen bilgi talebi yazılarını, firmaların sicil dosyalarında mevcut bilgiler ışığında hazırlamak,

* Ticaret Sicili işlemlerinde kullanılan dilekçe vb. kaydı gereken evrakın Ticaret Sicili Gelen-Giden Evrak Defterlerine tarih ve numara vermek suretiyle kayıtlamak,

* Tescili gerçekleştirilen ve ilanı gereken işlemlerin ilan metinlerini her haftanın son çalışma günü kargo yoluyla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne göndermek,

* Müdürlüğe ulaşan Ticaret Sicili Gazetelerini firmalar için belirlenen miktarlara göre tanzim etmek; firmalara elden veya posta yoluyla teslim edilerek ulaştırılmasını sağlamak,

* Tapu işlemlerinde kullanılmak üzere talep eden firmalar adına yetki belgeleri düzenlemek ve onaylamak,

* TLM.04 Mühür Kullanma Talimatına göre Kuruluşumuzun mührü kullanmak ve muhafaza etmek,

YETERLİK VE NİTELİKLER

Bu göreve atanacak personelde aranan nitelik ve yeterlikler, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve Oda ve Borsalar Personel Yönetmeliği’nde ve Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 8. Maddesinde düzenlenmiştir.

İLETİŞİM

Telefon: 0 374 215 16 92  -  0 374 215 16 93
Dahili: 113
Faks: 0 374 215 16 94
E-Posta: ticaret@bolutso.org.tr
Adres: Borazanlar Mh. D100 Karayolu Cd. No:42 - BOLU

 

GİZEM UNAY KAHRUMAN

Görevli

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Ticaret Sicili Memuru’nun görev ve sorumlulukları şunlardır:

* Üye firmaların Bağ-Kur ,SGK ile ilgili işlemlerine ilişkin Kuruluşumuzda doldurulan ve tasdik edilen formları doldurmak,

* Ticaret Siciline tescil olmak isteyen firmaların tescil işlemlerini PRS.01 Ticaret Siciline Tescil Prosesi çerçevesinde yerine getirmek,

* Ticaret Sicilinde tescili zorunlu tutulan değişiklik işlemlerinin tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi,

* Üyelerin talep ettikleri belgeleri (Sicil Tasdiknamesi, Ortaklar Pay Listesi, İhale Durum Belgesi vb. diğer belgeler) bilgisayar programı yardımıyla tanzim etmek ve onaylamak,

* Ticaret Siciline ilk tescil aşamasında banka aracılığıyla firmalardan tahsil edilen 4/10.000 paylarına ilişkin bilgileri iki ayda bir Rekabet Kurumu’na göndermek,

* Ticaret sicilinden terkin edilen ve tasfiyeye giren firmalara ilişkin bilgileri (kooperatifler hariç) her ay Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirmek,

* İdari ve adli kurum-kuruluşlar ile TOBB’ den Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben gönderilen veya Genel Sekreter tarafından gereği için Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne havale edilen bilgi talebi yazılarını, firmaların sicil dosyalarında mevcut bilgiler ışığında hazırlamak,

* Ticaret Sicili işlemlerinde kullanılan dilekçe vb. kaydı gereken evrakın Ticaret Sicili Gelen-Giden Evrak Defterlerine tarih ve numara vermek suretiyle kayıtlamak,

* Tescili gerçekleştirilen ve ilanı gereken işlemlerin ilan metinlerini her haftanın son çalışma günü kargo yoluyla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne göndermek,

* Müdürlüğe ulaşan Ticaret Sicili Gazetelerini firmalar için belirlenen miktarlara göre tanzim etmek; firmalara elden veya posta yoluyla teslim edilerek ulaştırılmasını sağlamak,

* Tapu işlemlerinde kullanılmak üzere talep eden firmalar adına yetki belgeleri düzenlemek ve onaylamak,

* TLM.04 Mühür Kullanma Talimatına göre Kuruluşumuzun mührü kullanmak ve muhafaza etmek,

YETERLİK VE NİTELİKLER

Bu göreve atanacak personelde aranan nitelik ve yeterlikler, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve Oda ve Borsalar Personel Yönetmeliği’nde ve Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 8. Maddesinde düzenlenmiştir.

İLETİŞİM

Telefon: 0 374 215 16 92  -  0 374 215 16 93
Dahili: 114
Faks: 0 374 215 16 94
E-Posta: gizem.kahruman@bolutso.org.tr
Adres: Borazanlar Mh. D100 Karayolu Cd. No:42 - BOLU
Bolu TSO