0 374 215 16 92 - 0 374 215 16 93 HABERLERDUYURULAR
TR

Ünvan/İştigal konusu veya ilgili kelimeyi yazınız

Üye aramasını bir meslek grubu içinde yapabilirsiniz
Kurumsal

Yardımcı Hizmetler

                                    

HACER BÜYÜKTOPAÇ                                                    FATMA ÖZCAN

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Yardımcı Hizmetler memurunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kuruluşumuzun fiziki mekanında günlük olarak kullanılan alanların temizlik ve bakımını yapmak,

b) Kuruluşumuzun mali kuruluşlarda ve diğer kurumlar nezdinde, hizmet gereği yapılması veya takip edilmesi gereken mali ve idari işlemler ile evrak teslimatı vb. işleri sorumlusu kanalıyla ve Genel Sekreterin talimatıyla yerine getirmek,

c) Kuruluşumuzda gerçekleştirilen toplantılarda, dışarıdan hizmet alınmadığı takdirde servis hizmetlerini yerine getirmek,

d) TLM.01 Arşiv Talimatı gereğince, Kuruluşumuzun arşivini kullanmak, kendisine teslim edilen dosya ve dokümanları arşive kaldırmak, gerekli kayıtları işlemek, talep edildiğinde arşivden dosya ve doküman çıkarmak, arşivin bakımını yapmak,

e)  Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

YETERLİK VE NİTELİKLER

Bu göreve atanacak personelde aranan nitelik ve yeterlikler, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve Oda ve Borsalar Personel Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir.

İLETİŞİM

Telefon: 0 374 215 16 92  -  0 374 215 16 93
Dahili: 122
Faks: 0 374 215 16 94
E-Posta: -
Adres: Borazanlar Mh. D100 Karayolu Cd. No:42 - BOLU

                              

MEHMET ÖZDEMİR                                              MUSTAFA ÖZÇELİK

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Yardımcı Hizmetler biriminde müstahdem/şoförün görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

a) Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Sekreterin talimatıyla Kuruluşumuzun makam ve hizmet araçlarını kullanmak; temizlik, bakım ve ikmal işlerini yapmak, araçların güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak,

b) Hizmet ve makam aracının kullanımda olmadığı zamanlarda, Oda hizmet birimlerinde yürütülen ve asli yetki gerektirmeyen rutin işlerde (dosya, fotokopi, telefon, faks, sistemden belge düzenlenmesi vb.) servis personeline yardım etmek,

c) Kuruluşumuzun mali kuruluşlarda ve diğer kurumlar nezdinde, hizmet gereği yapılması veya takip edilmesi gereken mali ve idari işlemler ile evrak teslimatı vb. işleri sorumlusu kanalıyla ve Genel Sekreterin talimatıyla yerine getirmek,

d) Kuruluşumuzda hizmet birimleri tarafından hazırlanan postaların günlük teslimatını yapmak,

e) Kuruluşumuzda gerçekleştirilen toplantılarda, dışarıdan hizmet alınmadığı takdirde servis hizmetlerine yardım etmek,

f) Yönetim Kurulu ve Meclis toplantılarına ilişkin hazırlanan davet yazılarını Genel Sekreterin bilgisi ve gözetimi dahilinde ilgili üyelere imza karşılığı teslim etmek, Yönetim Kurulu ve Meclis oturumlarında Genel Sekreterin talimatı ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek, 

g) TLM.01 Arşiv Talimatı gereğince, Kuruluşumuzun arşivini kullanmak, kendisine teslim edilen dosya ve dokümanları arşive kaldırmak, gerekli kayıtları işlemek, talep edildiğinde arşivden dosya ve doküman çıkarmak, arşivin bakımını yapmak,

h) Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

YETERLİK VE NİTELİKLER

Bu göreve atanacak personelde aranan nitelik ve yeterlikler, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve Oda ve Borsalar Personel Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir.

İLETİŞİM

Telefon: 0 374 215 16 92  -  0 374 215 16 93
Dahili: 126
Faks: 0 374 215 16 94
E-Posta: destek@bolutso.org.tr
Adres: Borazanlar Mh. D100 Karayolu Cd. No:42 - BOLU
Bolu TSO