0 374 215 16 92 - 0 374 215 16 93 HABERLERDUYURULAR
TR

Ünvan/İştigal konusu veya ilgili kelimeyi yazınız

Üye aramasını bir meslek grubu içinde yapabilirsiniz
Kurumsal

Kalite ve Akreditasyon

KALİTE POLİTİKASI  

 

Bolu iş dünyasının çatı kuruluşu olan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası,

Sınırları 5174 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı ile çizilen görev ve yetkileri çerçevesinde, hukuka tam bağlılık ilkesinden ve Akredite Oda olmanın verdiği bilinç ve sorumluluktan ayrılmadan;

 • Stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmak için risk, fırsat ve kaynaklarını tanımlayıp düzenli biçimde gözden geçirmeyi,
 • Tüm organlarını ve kadrosunu üye odaklı olarak verimli biçimde çalıştırmayı, bu doğrultuda çalışan ve yöneticilerini düzenli biçimde eğitmeyi,
 • Faaliyetlerinde tam üye memnuniyeti, sürdürülebilir yenilikçilik, sürekli iyileştirme, kişisel verilerin korunması ilkesi, sosyal sorumluluk ve çevreci yaklaşımı prensip edinmeyi,
 • Teknoloji kullanımı ve dijitalleşmeyi hizmet üretme ve üyelerine yaygınlaştırma süreçlerine optimum düzeyde adapte edebilmeyi

kendisine temel kalite politikası olarak seçmiştir.

 

MİSYONUMUZ  

 

5174 sayılı TOBB mevzuatı çerçevesinde kurumsal altyapısını ve çalışanlarını güçlendirerek üyelerinin ve iş dünyasının ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler üretmek, üyelerine; kurumsallaşma, kurumsal öğrenme, araştırma ve geliştirme, süreç iyileştirme gibi konularda destek vermek, üyelerinin tam memnuniyetini oluşturmak ve Bolu’daki kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile etkin bir iletişim sağlayarak üyelere ve toplumun tüm kesimlerine katkı sağlamaktır.

 

 

VİZYONUMUZ  

 

 • Bolu’nun ekonomik gelişiminde en önemli karar verici olabilmek,
 • Yüzde yüz üye memnuniyetini sağlayan bir kurum olmak,
 • Eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile üye işletmelerin süreçlerinin iyileştirilmesini sağlamak,
 • Bolu iş dünyasının yenilikçi, araştırma ve geliştirmeye dayalı, dijitalleşen ve dış ticaret odaklı bir biçimde markalar oluşturabilmesine katkı sağlamak,
 • Bölgenin öncü ve lider Odası olmaktır.

 

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Bu vizyona ulaşılırken aşağıdaki ilkeler temel alınmaktadır:

 • Tüm Üyeleri ve Paydaşları Kapsayacak Biçimde Bütüncül ve Çağdaş Yönetim Yaklaşımı
 • Kurum İçi Yenilikçilik ve Gelişim Odaklılık
 • Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
 • Katılımcılık
 • Uluslararasılaşmak
 • Dijitalleşme
 • Etkinlik ve Verimlilik
 • Kurumsal Öğrenme
 • Kurumsal Yetenek ve Kabiliyetlerin Çeşitlendirilmesi
 • Girişimciliği ve Girişimci Düşünceyi Destekleme

 

İnsan Kaynakları Politikası

Mali Politaka

Üye İlişkileri Politikası

Haberleşme Politikası

Bolu TSO